Fumaria muralis EnfoqueFlores 2011-4-02 CampodeCalatrava


Algemeen

Omdat het verschil tussen de in Nederland voorkomende Duivenkervels zo klein is staat er op deze pagina duidelijk uitgelegd wat die verschillen zijn. Wat ik niet wist is dat De Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea) ook een "soort" Duivenkervel is. Heel vaak zie je deze plant als verwilderde tuinplant maar soms ook als "muurplant" in bijv. grachten. Middelste duivenkervel bloeit in mei tot en met September.

Er komen minstens 3 soorten Duivenkervel (Fumaria) , en eentje die er wel op lijkt maar het niet is, in het wild voor in Nederland:

Het verschil tussen deze 3 soorten word uitgelegd in de tabel van het forum van waarnemingen.nl.

Verklaring Nederlandse naam

De middelste is in dit geval echt de middelste. Qua zeldzaamheid en grootte. Maar meestal is het woord Middelste puur ter onderscheid.

Als er een plantennaam in mysterie is gehuld dan is het Duivenkervel wel. Zowel de herkomst van het woord Duiven als dat van Kervel is onzeker. Er circuleren diverse verhalen die dan ook weer letterlijk gekopieërd zijn van andere verhalen. Dus de bron is zeer moeilijk te achterhalen. Ten eerste het woord Duif. Soms lees je dat de bloem iets weg heeft van een duif. Niet zo gek want Fumaria officinalis is nauw verbonden met het geslacht Corydalis (van o.a Holwortel (Corydalis cava). Duiven kan ook weer afgeleid zijn van Duivel. Het verhaal gaat dat de rook van deze plant hielp bij o.a duiveluitdrijving. Ook zegt men dat duiven deze plant graag eten. Het woord Kervel zou zijn omdat de stengelbladeren van Duivenkervel op die van Echte kervel (Anthriscus cerefolium) zouden lijken.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: Common Ramping-fumitory
  • Français: Fumeterre des remparts
  • Deutsch: Mauer-Erdrauch
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Fumaria dei muri
  • Svenska: Murjordrök
  • Norsk: -
  • Dansk: -

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Ramping-fumitory. Fumitory is de Engelse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Er komen ook de Common fumitory=Gewone duivenkervel (Fumaria officinalis), White ramping-fumitory Fumaria capreolata = Rankende duivenkervel) en de Purple ramping-fumitory (Fumaria purpurea) voor in Engeland.

Voor de verspreiding van Fumaria officinalis plant in Engeland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Fumaria muralis in Engeland zie deze kaart.

Voor de verspreiding vanFumaria capreolata in Engeland zie deze kaart.

Voor de verspreiding vanFumaria purpurea in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Fumeterre des remparts. Fumeterre is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Des remparts betekent "van de muren".

De Duitse naam is Mauer-Erdrauch. Dit betekent "muur aard-rook". Voor de uitleg zie de volledige wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zij zo veel varianten dat ik de meest gebruikte naam niet weet.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Fumaria dei muri. Dit betekent "fumaria van de muren", net als de Frans/Duitse naam.

De Zweedse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Murjordrök/Mur-jordrøg. Dit betekent "muur-aardrook net als de Duitse naam.

De Noorse naam is Småjordrøyk. Dit betekent "kleine aard-rook". Waarom juist deze plant Kleine word genoemd is mij een raadsel. Middelste duivenkervel is absoluut niet de kleinste. Dus zal het wel ter onderscheid zijn. Er zijn ook nauwelijks waarnemingen van deze plant in Noorwegen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, omgewerkte of verstoorde, goed gedraineerde, zwak zure grond (zand en lichte rivierklei).

Groeiplaats
Akkers (akkers en akkerranden), braakliggende grond, ruderale plaatsen, hellingen, muren, puinhopen, ruigten (humeuze ruigten), grasland (sterk begraasde oude boomgaarden), bermen (open plekken), langs spoorwegen (spoorbermen), heggen en struwelen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oostelijke rivierengebied, in Gelderland en de Achterhoek. Zeldzaam in Noord-Brabant, Twente, op de zandgronden in het noordoosten en in laagveengebieden.

Vlaanderen
Zeldzaam. Het meest in de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Uitgestorven.

Wereld
In West-Europa, noordelijk tot in Zuid-Noorwegen. Ook in Groot-Brittannië en Ierland. Ingeburgerd in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Middelste duivenkervel

Verspreiding Middelste duivenlervel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten