Fumaria muralis EnfoqueFlores 2011-4-02 CampodeCalatrava


Algemeen

Omdat het verschil tussen de in Nederland voorkomende Duivenkervels zo klein is staat er op deze pagina duidelijk uitgelegd wat die verschillen zijn. Wat ik niet wist is dat De Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea) ook een "soort" Duivenkervel is. Heel vaak zie je deze plant als verwilderde tuinplant maar soms ook als "muurplant" in bijv. grachten. Middelste duivenkervel bloeit in mei tot en met September.

Er komen minstens 4 Duivenkervel (Fumaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

De middelste is in dit geval echt de middelste. Qua zeldzaamheid en grootte. Maar meestal is het woord Middelste puur ter onderscheid.

Als er een plantennaam in mysterie is gehuld dan is het Duivenkervel wel. Zowel de herkomst van het woord Duiven als dat van Kervel is onzeker. Er circuleren diverse verhalen die dan ook weer letterlijk gecopieërd zijn van andere verhalen. Dus de bron is zeer moeilijk te achterhalen. Ten eerste het woord Duif. Soms lees je dat de bloem iets weg heeft van een duif. Niet zo gek want Fumaria officinalis is nauw verbonden met het geslacht Corydalis (van o.a Holwortel (Corydalis cava). Duiven kan ook weer afgeleid zijn van Duivel. Het verhaal gaat dat de rook van deze plant hielp bij o.a duiveluitdrijving. Ook zegt men dat duiven deze plant graag eten. Het woord Kervel zou zijn omdat de stengelbladeren van Duivenkervel op die van Echte kervel (Anthriscus cerefolium) zouden lijken.

Namen in andere talen

  • English: Common Ramping-fumitory
  • Français: Fumeterre des remparts
  • Deutsch: Mauer-Erdrauch
  • Espanõl: Claveles
  • Italiano: Fumaria dei muri
  • Svenska: Murjordrök
  • Norsk: -
  • Dansk: -

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, omgewerkte of verstoorde, goed gedraineerde, zwak zure grond (zand en lichte rivierklei).

Groeiplaats
Akkers (akkers en akkerranden), braakliggende grond, ruderale plaatsen, hellingen, muren, puinhopen, ruigten (humeuze ruigten), grasland (sterk begraasde oude boomgaarden), bermen (open plekken), langs spoorwegen (spoorbermen), heggen en struwelen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oostelijke rivierengebied, in Gelderland en de Achterhoek. Zeldzaam in Noord-Brabant, Twente, op de zandgronden in het noordoosten en in laagveengebieden.

Vlaanderen
Zeldzaam. Het meest in de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Uitgestorven.

Wereld
In West-Europa, noordelijk tot in Zuid-Noorwegen. Ook in Groot-Brittannië en Ierland. Ingeburgerd in Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Middelste duivenkervel

Verspreiding Middelste duivenlervel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten