SonchusPalustris1


Algemeen

Nederland zou geen echt waterland zij als de Moerasmelkdistel er niet voorkwam. En dat is op het Floron verspreidingskaartje ook goed te zien! De plant komt alleen voor in het natte gedeelte van Nederland, het midden en westen. Let op de onderste stengelbladeren, die zijn prachtig! Moerasdistel bloeit in Juli tot en met 

De term Distel is een Ruim begrip. Meestal lezen mensen "een stekelige composiet". Er zijn 5 soorten "Distels":

Verklaring Nederlandse naam

Moeras wil eigenlijk alleen maar zeggen dat deze melkdistel van "natte" voeten houdt. Dus een vochtige omgeving.

Melk vanwege het melkachtige sap dat vrijkomt als je de stengel breekt/kneust.

Het woord Distel is niet zo makkelijk te verklaren. Op etymologiebank.nl is een mogelijke uitleg te lezen.

Namen in andere talen

  • English: Marsh Sow-thistle
  • Français: Laiteron des marais
  • Deutsch: Sumpf-Gänsedistel
  • Espanõl: Sonchus palustris
  • Italiano: Grespino di palude
  • Svenska: Strandmolke
  • Norsk: Sumpdylle
  • Dansk: Kær-Svinemælk

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke, kalkhoudende, zoete tot brakke grond (veen, klei en stenige plaatsen). De plant verdraagt tijdelijke overstroming.

Groeiplaats
Moerassen (rietland), waterkanten (o.a. langs greppels, oeverruigten en aan de voet van basaltglooiingen), ruigten (natte ruigten), grasland en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden, in het westen van het land en langs het IJsselmeer en zeldzaam in het westelijke rivierengebied. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam, o.a. nabij de Schelde, de Rupel en het Albertkanaal.

Wallonië
Misschien nog zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in West- en Midden-Azië en Zuid- en Midden- en West-Europa. In omringende landen gaat de soort sterk achteruit.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Moerasmelkdistel

Verspreiding Moerasmelkdistel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten