Moerasviooltje in het Aamsveen


Algemeen

Het Moerasviooltje is een prachtig zeer licht violet plantje met hele mooie donkere aderen midden in de bloem. De plant is algemeen, althans plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in laagveengebieden. In de rest van het land is hij helaas zeldzaam. Moerasviooltje bloeit al in April en Mei.

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Moeras verklapt het al. Deze plant houd van een vochtige bodem.

Viooltje komt van Viola (Latijn) en betekent "violet". Dit vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje. Dit is natuurlijk puur theoretisch. Soms heeft is een Viooltje helemaal niet violet zoals bijv. het Akkerviooltje (Viola arvensis) of het Tuinviooltje (Viola × wittrockiana) en soms is het Viooltje lichtviolet of bijna wit zoals deze

Namen in andere talen

  • English: Marsh Violet
  • Français:
  • Deutsch: Sumpf-Veilchen
  • Espanõl: Viola palustris 
  • Italiano: Viola palustre
  • Svenska: Kärrviol
  • Norsk: Myrfiol
  • Dansk: Eng-Viol

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Meestal licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme, zwak zure grond (zand, leem, zavel en laagveen).

Groeiplaats
Bossen (moerasbossen, bronbossen en langs bospaden), struwelen (moerasstruwelen), kapvlakten, grasland (laagblijvend grasland), moerassen (veenmosrietland, trilveen en hoogveenranden), waterkanten (o.a. slootkanten en langs greppels) en heide (open plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in laagveengebieden en zeldzaam op de Waddeneilanden. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Noord-, Midden- en West-Europa, Noordwest-Afrika, op de Azoren, in Zuid-Groenland en in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke) verklaring

Verspreiding Moerasviooltje

Verspreiding Moerasviooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten