Moeraswederik

Algemeen

Persoonlijk kan ik mij geen enkele wilde plant bedenken die zulke afwijkende bloemen heeft als de Moeraswederik. Je herkent hem meteen. Moeraswederik bloeit al in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 5 soorten Wederik (Lysimachia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord "moeras" is makkelijk te verklaren. De plant staat graag met zijn voeten in het water. Bij de Ecologie beschrijving staat bij Groeiplaats o.a. in veenmoeras, drijftillen en trilveen.

Het woord Wederik is afgeleid van het Duitse woord "weiderich", dat wilgachtig betekent. O.a. Grote wederik Grote wederik (Lysimachia vulgaris) als vele Basterdwederiken zoals bijv. Beklierde basterdwederik (Epilobium ciliatum) hebben wilgachtige bladeren.

Namen in andere talen

  • English: Tufted Loosestrife
  • Français: Lysimaque à fleurs en épi
  • Deutsch: Strauß-Gilbweiderich
  • Espanõl: -
  • Italiano: -
  • Svenska: Topplösa
  • Norsk: Gulldusk
  • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op natte, matig voedselrijke, zwak zure, meestal venige grond en in stilstaand of langzaam stromend water (laagveen, zand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaats
Waterkanten en water (o.a. langs veenputten) en moerassen (veenmoeras, drijftillen en trilveen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in laagveenstreken in het noorden en westen van het land, in Zuidoost-Fryslân en in Drenthe en vrij zeldzaam in Noord-Brabant, Gelderland en het oosten van Overijssel. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeldzaam in de Kempen. Elders zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond. In West-Eiuropa zuidelijk tot in België.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Moeraswederik

Verspreiding Moeraswederik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten