Moeraswespenorchis

Algemeen

Naast de deze Orchis komt de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine subsp. helleborine) voor. Deze is bepaald niet zeldzaam. Dit is de enige soort waar je hem echt mee zou kunnen verwarren. Maar de Moeraswespenorchis is veel zeldzamer (deze staat op de Rode lijst als vrij zeldzame soort) en hij houd van natte voeten en is meestal alleen te vinden in een natuurgebied.  Hij is ook veel witter van kleur. De Moeraswespenorchis bloeit vanaf Juni tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Op deze site staan 16 soorten orchideeën. De meeste zijn, zoals hierboven genoemd, zeer zeldzaam tot zeldzaam. Sommige zijn zelfs algemeen. Omdat orchideeën vaak kruisen met andere soorten ontstaan er zogenaamde hybride soorten. Deze heb ik niet genoemd en de lijst is ook nog niet compleet. Als er soorten ontbreken hoor ik dit graag.

Omdat het niet altijd even makkelijk is een Orchis op naam te brengen staat er op de site van Floron een handige zoekkaart.

Verklaring Nederlandse naam

Moeras is omdat deze Orchis graag van "natte voeten" houdt. Dit in tegenstelling tot die andere Wespenorchis, de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine subsp. helleborine) 

De naam Orchis is Latijn, en betekent "testikel". Dit omdat veel planten uit de Orchis familie twee wortelknollen hebben. Deze knollen lijken op testikels.

Namen in andere talen

  • English: Marsh helleborine
  • Français: Épipactis des marais
  • Deutsch:Echte/Weisse sumpfwurz
  • Espanõl: Epipactis de mollera
  • Italiano: Elleborine palustre
  • Svenska: kärrknipprot
  • Norsk: Myrflangre
  • Dansk: Sumphullæbe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh helleborine. Dit betekent "moeras Helleborine". Moeras slaat natuurlijk op de voorkeur voor een vochtige omgeving. Helleborine is hetzelfde als Epipactis, de eerste wetenschappelijke naam, en omvat zo'n 70 Orchis soorten.

Voor de verspreiding van de Moeraswespenorchis in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Épipactis des marais. Dit betekent "Epipactis van het moeras. Het is de Franse benaming die gelijk is aan de volledige Engelse naam.

De Duitse naam is Echte/Weisse sumpfwurz. Dit betekent "echte/witte moerasorchis". De enige naam die de nadruk legt op de mooie witte bloemen van deze Moerasorchis

De Italiaanse naam is Elleborine palustre. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is kärrknipprot Dit woord bestaat uit drie delen. Kärr betekent "moeras". Knipp komt van Knippe wat "bundel" betekent. Rot betekent "wortel". Dus eigenlijk een plant die graag in het bos groeit en een wortel als een "bundel" heeft. Deze Epipactis groeit graag in een vochtige omgeving en de wortels van deze familie hebben geen knollen zoals bij andere orchissen.

Voor de verspreiding van Moeraswespenorchis in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Myrflangre. Dit betekent "moeras Epipactis". Flangre is de Noorse benaming voor een Epipactis soort.

De Deense naam is Sumphullæbe. Sump betekent moeras. Hullaebe bestaat uit twee delen. Hul betekent "hol" en Leabe betekent "lip". Dit heeft te maken met het uiterlijk van de bloem.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Meer

Zie ook de wetenschappelijke  verklaring

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's