Moeraswolfsmelk

Verklaring

De naam Moeras verwijst naar de plaats waar de plant vaak groeit namelijk op vochtige plekken (bijv.moerassen).

De naam Wolfsmelk slaat op het scherpe en giftige melksap dat bij het doorbreken van de stengel vrijkomt. Dit sap heeft een zeer branderig en bijtend effect op de huid wat word/werd vergeleken met de beet van een wolf.

Algemeen

Van alle Wolfsmelksoorten (Euphorbiaceae) is dit wel de grootse. Moeraswolfsmelk kan wel 1.5 meter hoog worden, en is daarom haast niet te verwarren met andere Wolfsmelksoorten. De plant wordt ook verkocht als tuinplant maar in het wild is hij behoorlijk zeldzaam. De plant staat te boek als een zeldzame soort en staat op de Rode lijst als kwetsbaar. Sinds 1950 is de soort met 25 % tot 50 % achteruit gegaan. Dit is ook goed te zien op het verspreidingskaartje. Hij bloeit al vroeg in het jaar, Mei en Juni.

Namen in andere talen

  • English: Marsh spurge
  • Français: Euphorbe des marais
  • Deutsch: Sumpf-Wolfsmilch
  • Espanõl: Euforbia palustre
  • Italiano: Euforbia palustre
  • Svenska: Kärrtörel
  • Norsk:
  • Dansk: Kærvortemælk

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh spurge. Dit betekent "moeras spurge". Moeras omdat deze plant te vinden is in een vochtige omgeving. De naam Spurge komt uit het Middel Engels/Oud Frans van het woord Espurge (Purgeren=Laxeren). De plant werd gebruikt als een purgeer/laxeermiddel.

Voor de verspreiding van de Moeraswolfsmelk in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Euphorbe des marais. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Sumpf-Wolfsmilch. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Euforbia palustre. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Kärrtörel. Kär betekent "moeras. De betekenis van Törel is mij nog onbekend.

Voor de verspreiding van Moeraswolfsmelk in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Kærvortemælk. Dit betekent "moeras wrattenmelk". Het scherpe melksap had/heeft een gunstige werking bij genezing van wratten.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke grond (rivierklei, zavel en laagveen).

Groeiplaats
Moerassen (rietland), waterkanten (o.a. strooiselruigten langs grote rivieren), ruigten (natte ruigten), aan de voet van rivierdijken, langs spoorwegen (spoorbermen) en struwelen (lichte wilgenbosjes).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in laagveengebieden in Noord-Overijssel en Zuid-Holland, in het rivierengebied en aangrenzend Noord-Brabant en zeer zeldzaam in Zuidoost-Fryslân.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In West-Azië en Oost- en Midden-Europa, westwaarts tot in het noorden van Spanje en het zuiden van Noorwegen, noordwestelijk tot in Nederland. In Duitsland is zij aan rivierdalen gebonden.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Moeraswolfsmelk

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's