Potentilla norvegica (3818646878)


Algemeen

Grappig, nu eens niet een plant oprukkend vanuit het Zuiden door klimaatverandering maar een plant uit het Noorden. Hij is al in de 19e eeuw ingevoerd. Hij staat wel te boek als een vrij zeldzame soort maar is volgens de Rode lijst niet bedreigd. Mocht u rond het Grote rivierengebied zijn is er een kans hem tegen te komen. Want daar ligt het zwaartepunt van waarnemingen. Noorse ganzerik bloeit in Juni tot en met September.

Er komen minstens 13 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Dat Noorse wordt dus hierboven uitgelegd.

Het woord Ganzerik is afgeleid van het Hoogduitse Gänserich, Het betekend mannetjes gans/eend. De plant diende waarschijnlijk als vogelvoer n.a.v. de vorm van de kroonblaadjes. Deze lijken op de poten van een gans/eend. Of dit voer succesvol was is mij onbekend.

Namen in andere talen

  • English: Ternate-leaved Cinquefoil
  • Français: Potentille norvégienne
  • Deutsch: Norwegisches Fingerkraut
  • Espanõl: -
  • Italiano: Cinquefoglia di Norvegia
  • Svenska: Norsk fingerört
  • Norsk:  Norsk mure
  • Dansk: Norsk Potentil

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge tot vrij vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke, kalkarme en meestal omgewerkte grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, braakliggende grond, moestuinen, ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), bermen (open plekken en schrale bermen), heide (langs vennen), waterkanten, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), zandstorten, in krimpscheuren van drooggevallen uiterwaarden, bij houtopslagplaatsen, bij graanoverslagbedrijven, industrieterreinen, haventerreinen, stortterreinen, mijnsteenbergenen rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het rivierengebied in Midden-Nederland en in stedelijke gebieden en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg. Voor het eerst gevonden in 1885 in Deventer.

Vlaanderen
Zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde en koude streken op het noordelijk halfrond. Nu ook in Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Noorse ganzerik

Verspreiding Noorse Ganzerik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten