Rorippa austriaca RF


Algemeen

Deze plant is er echt eentje die je moet determineren. De planten van de familie Rorippa zijn niet makkelijk te onderscheiden op het oog. Dus hier is een goede flora echt nodig. Oostenrijkse kers bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Er zijn minstens 5 soorten Waterkers (Rorippa) dus een goede flora biedt uitkomst. De volgende soorten komen voor in Nederland: 

Verklaring Nederlandse naam

Tot nu toe is het mij totaal onbekend waarom deze kers nu Oostenrijkse kers heet.

De naam Kers komt uit het oud Germaans. Het woord komt van Kresse/Kras wat een "lekkernij" betekent. De plant werd veel gegeten.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: Austrian Yellow-cress
  • Français: Rorippe d'Autriche
  • Deutsch: Österreichische Sumpfkresse
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Crescione austriaco
  • Svenska: ?
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Austrian Yellow-cress. Dit betekent "Oostenrijks gele-kers". Zoals gezegd in beide verklaring (zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke) waarom specifiek Oostenrijk is mij onbekend.

De Franse naam is Rorippe d'Autriche. Dit betekent "Rorippa uit Oostenrijk". Rorippe is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Österreichische Sumpfkresse. Dit betekent "Oostenrijkse moeraskers". Niet te verwarren met de Moeraskers (Rorippa palustris) die in Duitsland Gewöhnliche Sumpfkresse heet.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Crescione austriaco. Dit is de Italiaanse benaming voor de Nederlandse naam.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in deze landen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vrij droge tot natte, voedselrijke, verstoorde, omgewerkte of vaak stenige grond.

Groeiplaats
Uiterwaarden, ruigten, waterkanten (regelmatig overstroomde rivieroevers, op kribben en stenen beschoeiingen langs rivieren, langs sloten en greppels), langs spoorwegen (spoordijken), ruderale plaatsen en bermen (kanaalbermen).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het rivierengebied en in Oost- en Midden-Nederland en zeer zeldzaam in laagveengebieden.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam ingeburgerd.

Wallonië
Zeldzaam. Voornamelijk langs rivieren.

Wereld
Oorspronkelijk uit Oost- en Midden-Europa en West-Azië. Ingeburgerd in West-Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Oostenrijkse kers

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten