Tragopogon pratensis subsp. orientalis

Algemeen

De Oosterse morgenster is een ondersoort van de Gele morgenster. Meestal lijken die ondersoorten sterk op de originele plant. Er zijn 3 ondersoorten van de Gele morgenster. De Oosterse- ,Kleine- en Bleke morgenster. Al die kenmerken heeft Floron op de verspreidingsatlas handig op een rijtje gezet in deze determinatietabel.  Oosterse morgenster bloeit in Mei, Juni en Juli.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 5 Morgenster (Tragopogon) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Bleke morgenster (Tragopogon dubius) - zeldzaam
 • Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis) - algemeen
 • Kleine morgenster (Tragopogon pratensis subsp. minor) - zeldzaam
 • Oosterse morgenster (Tragopogon pratensis subsp. orientalis) - zeldzaam/ingezaaid/wel inheems
 • Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius) - vrij zeldzaam/ingezaaid

Verklaring Nederlandse naam

De oosterse morgenster komt van nature voor in West-Azië en Oost- en Midden-Europa, de Oriënt dus.

Deze plant bloeit alleen s'morgens en sluit s'middags al. Qua vorm lijkt deze plant op een ster door de 8 uitstekende kelkbladen (deze zijn beduidend langer dan de kroonbladen) wat zich onderscheidt tot andere composieten.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Gouden moarnsstjer
 • English: ?
 • Français: Salsifis d'Orient
 • Deutsch: Orientalischer Bocksbart
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Barba di becco comune orientale
 • Svenska: Guldhaverrot
 • Norsk: ?
 • Dansk: Storkronet gedeskæg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Engeland.

De Franse naam is Salsifis d'Orient. Dit betekent Schorseneer van de Oriënt". De Oosterse morgenster lijkt erg veel op de Grote schorseneer (Scorzonera hispanica). "Onze schorseneer" is trouwens afkomstig van de Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius). Alhoewel de Oosterse morgenster veelvuldig word uitgezaaid is de Oriënt in dit geval in West-Azië en Oost- en Midden-Europa. Daar komt hij van origine vandaan.

De Duitse naam is Orientalischer Bocksbart. Dit betekent "Oriëntaalse boksbaard". Dit is de Duitse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Barba di becco comune orientale. Dit betekent "gewone baard van een bok uit de Oriënt". Dus nagenoeg gelijk aan de Duitse naam.

De Zweedse naam is Guldhaverrot. Dit betekent "gouden haverwortel". De oosterse morgenster is een ondersoort van de Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis). Deze heet Ångshaverrot en kwam vroeger nog wel eens tussen de haver voor en de wortels ervan werden soms gegeten. Oosterse morgenster heeft als onderscheid het voorvoegsel Guld gekregen i.p.v. Ångs. De eerste beschrijving van de vondst werd gepubliceerd in de 17e eeuw (Nordstedt 1920)

De Noorse naam is mij onbekend. Er zijn ook geen waarnemingen in Noorwegen

De Deense naam is Storkronet gedeskæg. Dit betekent "groot gekroonde geitenbaard". De verklaring is het zelfde als de Zweedse naam. De Deense naam voor Tragogopogon pratensis supsp. pratensis is Eng-Gedeskæg

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, iets open tot grazige plaatsen op vochtige, voedselrijke, humushoudende, kalkhoudende grond.

Groeiplaats
Rivierdijken, bermen in het rivierengebied, hoge delen van uiterwaarden en grasland (vochtig bemest grasland en hooiland).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het rivierengebied en zeer zeldzaam langs de Gelderse IJssel en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Slechts op 1 plaats gevonden.

Wallonië
Zeldzaam in de zuidelijke Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West-Azië en Oost- en Midden-Europa. Westelijk tot in Nederland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's