Trifolium resupinatum 4


Algemeen

Ondanks dat Perzische klaver nu nog een vrij zeldzame plant is wordt hij toch redelijk vaak waargenomen. Dat is goed te zien aan het aantal rode punten op het Floron verspreidingskaartje vergeleken eerdere waarnemingen, de blauwe vierkantjes. Rood want deze plant is niet inheems. Hij is als verontreiniging in Luzerne - en graanzaden over grote delen van de wereld verspreid. Perzische klaver bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Perzische slaat op de herkomst van de plant. Hij komt uit Zuid-Europa en Zuidwest-Azië waar de plant als veevoedergewas wordt/werd gebruikt.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Namen in andere talen

  • English: Reversed Clover
  • Français: Trèfle renversé
  • Deutsch: Persischer Klee
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Trifoglio risupinato
  • Svenska: Doftklöver
  • Norsk: ?
  • Dansk: Omvendt kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding
Perzische klaver staat op allerlei grondsoorten maar prefereert voedselrijke, kleiige, iets zouthoudende bodems en kan zich invasief gedragen. De eenjarige plant wordt in het gebied van herkomst verbouwd en levert goed veevoer en hooi, is als verontreiniging in Luzerne- en graanzaden over grote delen van de wereld verspreid en is in onze contreien een efemere verschijning op grazige, braakliggende grond, op spoorweg- en haventerreinen en op ruderale plaatsen. Ze wordt ook uitgezaaid in bermen en kan verwilderen. Het taxon stamt oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Europa en uit Zuidwest-Azië. De soort is in Nederland op een groot aantal plaatsen gevonden. Perzische klaver is een onmiskenbare soort die direct te onderscheiden is door het feit dat de bloemen tijdens of na de bloei draaien, zodat de vlag juist naar beneden wijst. Verder is de asymmetrische kelk opvallend, ze raakt sterk opgeblazen, verkaalt tenslotte, heeft netvormige nerven en sterk uitstaande bovenste kelktanden.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Perzische klaver

Verspreiding Perzische klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten