Raapzaad

Algemeen

Raapzaad is een een- of tweejarige plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Ondanks dat de plant sprekend lijkt op Koolzaad (Brassica napus) word/werd Raapzaad voor andere doeleinde gebruikt. Het is een duizenden jaren oud landbouwgewas. De plant werd o.a gebruikt om andere koolsoorten te verkrijgen, o.a. Paksoi (Brassica rapa subsp. chinensis) en Witte kool (Brassica oleracea). Ook Koolzaad is een bastaard van Raapzaad. De plant lijkt veel op Koolzaad (Brassica napus). Het verschil is echter minimaal en alleen een goede flora bied misschien uitkomst. Gelukkig staat er op de website van Floron een determinatiehulp. Ook op het forum van waarnemingen.nl staat een soortgelijke tabel. Raapzaad bloeit al in April t/m Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 4 soorten Brassica in het wild voor in Nederland:

 • Kool/Wilde kool (Brassica oleracea) - algemeen/verwilderd gewas
 • Koolzaad (Brassica napus) - algemeen
 • Raapzaad (Brassica rapa) - algemeen
 • Zwarte mosterd (Brassica nigra) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Raap is een verbastering van het Latijnse woord Rapa.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Raapsied
 • English: Turnip
 • Français: Chou navet
 • Deutsch: Rübsen
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Rapa
 • Svenska: Rova
 • Norsk: Bondekål
 • Dansk: Ager-Kål/Rybs ubest.

Verklaring Buitenlandse namen

De namen van Alle landen betekenen hetzelfde, "raap (zaad)"of een variant hier van.

Voor de verspreiding van Raapzaad in Engeland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Raapzaad in Duitsland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Raapzaad in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte, humushoudende grond.

Groeiplaats
Akkers, braakliggende grond, ruigten,waterkanten (langs rivieren en slootkanten) en bermen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Verwilderd. Mogelijk hier en daar ingeburgerd.

Wallonië
Verwilderd.

Wereld
Oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Elders ingeburgerd.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Raapzaad

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's