Fumaria capreolata - Moinhos da Rocha Tavira Portugal 03


Algemeen

Van de 3 in het wild voorkomende Duivenkervels is dit de zeldzaamste. Er staan maar een paar rode stippen op het Floron verspreidingskaartje. Opvallend genoeg staan er maar 4 vierkantjes. Dus veel waarnemingsgeschiedenis heeft deze plant niet voor 1990. En echt ver terug is er helemaal niks want de plant is ingeburgerd tussen 1950 en 1974. Rankende duivenkervel bloeit in Juni tot en met September.

Er komen minstens 4 Duivenkervel (Fumaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Zoals de naam al aangeeft heeft deze Duivenkervel klimmende stengels om naar het licht te "ranken". Maar het woord Rankende is meer ter onderscheid. Want alle drie de soorten Duivenkervels hebben slappe rankende stengels. 

Als er een plantennaam in mysterie is gehuld dan is het Duivenkervel wel. Zowel de herkomst van het woord Duiven als dat van Kervel is onzeker. Er circuleren diverse verhalen die dan ook weer letterlijk gecopieërd zijn van andere verhalen. Dus de bron is zeer moeilijk te achterhalen. Ten eerste het woord Duif. Er zijn twee verklaringe:

  1. Soms lees je dat de bloem iets weg heeft van een duif. Niet zo gek want Fumaria officinalis is nauw verbonden met het geslacht Corydalis (van o.a Holwortel (Corydalis cava). Deze plant ziet er ook zo uit en heeft als bijnaam Vogel/Leeuwerik op een stokje.
  2. Het woord Duiven kan ook weer afgeleid zijn van Duivel. Het verhaal gaat dat de rook van deze plant hielp bij o.a duiveluitdrijving. Ook zegt men dat duiven deze plant graag eten.

Het woord Kervel zou zijn omdat de stengelbladeren van Duivenkervel op die van Echte kervel (Anthriscus cerefolium) zouden lijken.

Namen in andere talen

   • English: White Ramping-fumitory
   • Français: Fumeterre grimpante
   • Deutsch: Ranken-Erdrauch
   • Espanõl: ?
   • Italiano: Fumaria bianca
   • Svenska: Vit jordrö
   • Norsk: Kvit jordrøyk
   • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, verstoorde of omgewerkte grond.

Groeiplaats
Moestuinen, akkers, ruderale plaatsen, heggen, struwelen (voedselrijke zomen), bermen (open plekken), ruigten, begraafplaatsen, puinhopen en braakliggende grond.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in Zuidoost-Groningen, in het rivierengebied en in het oosten.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest in de Leemstreek.

Wallonië
Zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Zuidwest- en Midden-Europa, oorspronkelijk noordelijk tot in België en Groot-Britannië. Nu plaatselijk ingeburgerd in alle werelddelen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Rankende duivenkervel

Verspreiding Rankende duivenkervel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten