Rankende helmbloem

Algemeen

Bij het maken van dit artikel zag ik dat Rankende helmbloem deel uit maakt van de Papaverfamilie (Papaveraceae). Persoonlijk heb ik nooit bij stil gestaan bij het feit dat deze plant uit dezelfde familie komt als een Corydalis (bijv. Vingerhelmbloem (Corydalis solida)). Dit komt natuurlijk ook omdat een Corydalis al in Maart/April bloeit en de Rankende helmbloem veel later. Rankende helmbloem bloeit in Juli tot en met September.

Verklaring Nederlandse naam

Aangezien deze plant geen eigen stevige stengel heeft moet deze plant omhoog klimmen/ranken om aan het nodige licht te komen.

Dat dit een Helmbloem is wordt hier boven al uitgelegd.

Namen in andere talen

  • English: Climbing Corydalis
  • Français: Corydale à vrilles
  • Deutsch: Europäischer Rankenlerchensporn
  • Espanõl: Fumaria con pampañas
  • Italiano: -
  • Svenska: Klängnunneört
  • Norsk: Klengelerkespore
  • Dansk: Klatrende Lærkespore

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde, soms zonnige plaatsen op droge tot soms vrij natte, voedselarme, kalkarme (zure) grond. Vooral op plekken met veel ruwe humus (zand, leem, veen of stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en naaldbossen), bosranden, houtwallen, struwelen, heggen, hakhout, kapvlakten, houtkaden, zeeduinen, heide, plantsoenen, parken, villawijken, langs hekwerken, veebegraafplaatsen, rotsachtige plaatsen, moerassen (verruigd rietland), waterkanten (langs greppels, op aanspoelsel langs plassen en in oeverruigten langs kanalen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen op de zandgronden in het noordoosten, oosten en midden en vrij zeldzaam in Noord-Brabant, Noord-Limburg, aan de binnenduinrand en in laagveengebieden. Elders zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen en in de Zand- en Zandleemstreek. De soort breidt zich uit.

Wallonië
Zeer zeldzaam.

Wereld
In West-Europa, van Noord-Portugal tot Zuidwest-Noorwegen. De oostgrens loopt door Noord-Limburg en Noordwest-Duitsland. De soort breidt zich uit naar Midden-Europa.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Ceratocapnos claviculata

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's