Reigersbek

Algemeen

Iets dat deze plant heel herkenbaar maakt (voor mij persoonlijk dan) is dat Reigersbek altijd twee iets kleinere kroonbladen heeft wat de bloem tweezijdig symmetrisch maakt. Reigersbek bloeit in April tot en met Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 4 Reigersbek (Erodium) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Kleverige reigersbek (Erodium lebelii) - zeldzaam
 • Muskusreigersbek (Erodium moschatum) - zeldzaam/invasief en ingeburgerd sind 2000
 • Reigersbek (Erodium cicutarium) - algemeen
 • Duinreigersbek (Erodium cicutarium subsp. dunense) - algemeen

Het verschil tussen 3 van deze soorten word uitgelegd in deze tabel van het forum van waarnemingen.nl.

Verklaring

De naam Reigersbek is ontstaan omdat de vrucht lijkt op de snavel van een reiger.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Reagersbek
 • English: Common stork's-bill
 • Français: Bec-de-grue
 • Deutsch: Gewöhnlicher Reiherschnabel
 • Espanõl: Alfileres
 • Italiano: Becco di gru comune
 • Svenska: Skatnäva
 • Norsk: Tranehals
 • Dansk: Hejrenæb

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common stork's-bill. Dit betekent "algemene ooievaarsbek". Dit vanwege het veelvuldig voorkomen en de vorm van het vruchtbeginsel. Het grappige is dat deze plant onderdeel is van de Crane's bill familie. De kraanvogel (Cranesbill) en Ooievaar (Stork) worden dus beide gebruikt. Dit is volgens mij willekeurig.

Voor de verspreiding van Reigersbek in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Bec-de-grue. Dit betekent "kraanvogelsnavel".

De Duitse naam is Gewöhnlicher Reiherschnabel. Dit betekent "gewone reigerssnavel". Weer een andere vogel!

De Spaanse naam is Alfileres. Dit betekent "pin". Bedoeld wordt een pin om een broche te bevestigen of een naald. Met dit woord word verwezen naar de vorm van de vrucht na de bloei.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Becco di gru comune. Dit betekent "gewone bek van een kraanvogel". Het gewone (comune) is ter onderscheid. De Kleverige reigersbek (Erodium lebelii) heet in Italië bijv. Becco di grù di Marcucci.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Skatnäva. Skat kan afgeleid zijn van Skata wat "ekster" betekent. Dit is echter niet eenduidig. Ook kan het "het eind" van iets betekenen, een schiereiland bijv. Het dialect spreekt van weer van Skate dat dan weer naar iets anders verwijst. Näva betekent "snavel".

Voor de verspreiding van Reigersbek in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Tranehals. Dit betekent "kraanvogelhals".

De Deense naam is Hejrenæb. Dit betekent "ooievaars/reigersbek".

Planten in het nieuws

Stoepplantje van de week.

 

Verspreiding Reigersbek

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's