Rode klaver

Algemeen

Deze Klaver is niet het "klavertje vier" wat wij allemaal kennen. De Klaverzuringsoort Oxalis depri wordt als "klavertjevier" verkocht. Heel soms wordt er een wild "klavertje vier gevonden. Vaak is dit een mutant van de Witte Klaver (Trifolium repen). Wel is het blad van o.a de Rode klaver het nationale embleem van Ierland  O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is. Rode klaver bloeit in Mei tot in de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Niet alle planten met naam klaver vallen in dezelfde familie. Sommige planten, zoals de behoren tot de Trifolium familie, sommige tot de Melilotus familie, sommige tot de Oxalis familie, sommige tot de Lotus familie en sommige hebben een eigen familie 

Verklaring Nederlandse naam

Er zijn vele varianten van Klaver. Er is o.a. een witte klaver, rolklaver, kleine klaver, hopklaver etc. Deze klaver heet rode klaver maar is meer paars dan rood.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Reade klaver
  • English: Red Clover
  • Français: Trèfle des prés
  • Deutsch: Rotklee
  • Espanõl: Trébol rojo
  • Italiano: Trifoglio rosso
  • Svenska: Rödklöver
  • Norsk: Raudkløver
  • Dansk: Rød-Kløver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Red Clover. Deze is gelijk aan de Nederlandse naam. Dit is ter onderscheid. Het Engels kent namelijk ook een White clover.

Voor de verspreiding van Rode klaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle des prés. Dit betekent "klaver van het land/de weide", dus de Franse benaming van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Rotklee. Dit betekent weer "rode klaver".

De Spaanse naam is Trébol rojo. Trébol betekent "drieblad" Dit is de gebruikelijke Spaanse naam voor een klaver-soort. Rojo betekent "rood".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio rosso. Dit betekent "gewone driebladige". Rosso betekent "rood".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Rödklöver/Raudkløver/Rød-Kløver. Dit betekent ook "rode klaver".

Voor de verspreiding van Rode klaver in Zweden zie deze kaart.

 

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op matig droge tot vrij natte, matig voedselarme tot voedselrijke, matig bemeste, zwak zure tot basische grond (zand, leem, zavel, veen, klei en löss).

Groeiplaats
Bermen, grasland (vochtig, bemest grasland), afgravingen (leemgroeven), stortterreinen, braakliggende akkers, zeeduinen (binnenduingrasland) en dijken.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika. Nu in alle werelddelen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Rode klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's