Viola hirta plant (28)


Algemeen

Opvallend is het wel. Ruig viooltje groeit maar op drie specefieke plekken in Nederland. Kennelijk zijn de eisen voor bodemsamenstelling erg belangrijk. Deze plant loop je zomaar voorbij door het Maarts viooltje (viola odorata) te noemen. Want Ruig viooltje bloeit ook vroeg in het jaar, namelijk in April en Mei. Maar er zijn verschillen!

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Dit plantje moet je met een loep bekijken. Erg mooi en de haren op de stengel verklaren meteen de naam.

Viola (Latijn) betekent "violet". Dit natuurlijk vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje. 

Namen in andere talen

  • English: Hairy Violet
  • Français: Violette hérissée
  • Deutsch: Behaartes Veilchen
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Viola irta
  • Svenska: Buskviol
  • Norsk: Lodnefiol
  • Dansk: Håret Viol

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge, kalkrijke, voedselarme grond (zand, leem, mergel en zavel).

Groeiplaats
Zeeduinen (duinstruweel en duin-berkenbos), rivierduinen, grasland (kalkgrasland), dijken (dijkbeemden), bossen (hellingbossen), bosranden (kalkrijke zomen), kapvlakten en struwelen op kleiig-zandige rivierdijkbermen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in de Hollandse duinen en zeldzaam in Zuid-Limburg en in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam, maar vrij algemeen bij De Panne (duinen) en in de Voerstreek.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen).

Wereld
Gematigde streken in Europa en Azië, van Spanje en Zuid-Schotland tot in Midden-Siberië. In Midden-Europa is het een van de algemeenste viooltjes.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Ruig viooltje

Verspreiding Ruig Viooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten