Amapola macho -Papaver argemone (7385599770)


Algemeen

De Ruige klaproos is naast de Grote klaproos (Papaver rhoeas) die andere mooie diep-rode klaproos. Kleiner maar niet minder opvallend. Ruige klaproos bloeit net als andere Klaprozen vroeg in het jaar, Mei, Juni en Juli.

Verklaring Nederlandse naam

Waarom de Ruige klaproos zo heet is mij eigenlijk onbekend. Zover ik weet hebben alle Klaprozen stengels bezet met ruige haren. Ook de onrijpe vrucht is vaak behaard. De Ruige klaproos heeft naar mijn weten als enige ook een rijpe zaaddoos met stijve/harde haren. Verder zal het woord Ruige de functie als onderscheid hebben.

De plant dankt verder haar naam aan een oud kinderspelletje. Je kunt een bloemblad tot een bolletje vouwen en vervolgens kapot slaan tegen je voorhoofd of tegen de rug van je hand. De samengedrukte lucht doet het kleine bolletje met een klap openspring. Een oud verhaal bevestigd dit. De botanicus L. Fuchs (1543) schrijft, de naam Klaproos heeft zijn oorsprong te danken aan een kinderspelletje ‘De kinderen hebben het genuechte met dessen bloemen, went sij legghen de bladeren tusschen haer handen oft op haer voorhooft, ende sy doen die clappen oft geluyt geuven, ende daerom so heet dit cruyt Clapper rose.

Namen in andere talen

  • English: Prickly Poppy
  • Français: Pavot argémone
  • Deutsch: Sand-Mohn
  • Espanõl: Amapola macho
  • Italiano: Papavero argemone
  • Svenska: Spikvallmo
  • Norsk: Klubbevalmue
  • Dansk: Kølle-Valmue

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen op droge tot vochthoudende, omgewerkte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, vrij kalkarme tot neutrale grond (leemhoudend zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers op leemhoudend zand), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), omgewerkte plaatsen, ruderale plaatsen, zandige bermen, braakliggende grond en zanddijkjes.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam. Het meest in het rivierengebied en in het duingebied. Zeldzaam in het zuiden en zeer zeldzaam in het noordoosten.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Afgenomen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Rondom de Middellandse Zee en in een groot deel van Europa.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Ruige klaproos

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten