Ruw vergeet-mij-nietje

Algemeen

Er komen een aantal soorten Vergeet-mij-nietjes voor in Nederland: 

 • Akkervergeet-mij-nietje  (Myosotis arvensis) - Algemeen
 • Veelkleurig vergeet-mij-nietje (Myosotis discolor) - Algemeen
 • Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa subsp. cespitosa) - Algemeen
 • Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima) - Algemeen
 • Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides subsp. scorpioides) - Zeer zeldzaam
 • Weidevergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides subsp. nemorosa) - Algemeen
 • Stijf vergeet-mij-nietje (Myosotis stricta) - Zeldzaam
 • Bosvergeet-mij-nietje (Myosotis sylvatica) - Algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Namen in andere talen

 • English: early forget-me-not 
 • Français: Myosotis rameux
 • Deutsch: Hügel-Vergissmeinnicht
 • Espanõl:
 • Italiano: Myosotis ramosissima
 • Svenska: Backförgätmigej 
 • Norsk: Bakkeforglemmegei
 • Dansk: Bakke-forglemmigej 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is early forget-me-not. Early want dit plantje is soms al in April te zien. Net een paar weken eerder dan de meeste andere Vergeet-mij-nietjes. Forget-me-not is natuurlijk de letterlijke vertaling van elk Nederlands Vergeet-mij-nietje.

Voor de verspreiding van Ruw vergeet-mij-nietje in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Myosotis rameux. Myosotis is de Franse benaming van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam voor dit plantje. Rameux betekent "vertakt". Het komt van het Latijnse Ramosus dat "het hebben van takken" betekent. Dit verwijst naar de stengel met bloemen. Aan het eind van de bloei, in de voorzomer, vormt zich een veel langer stengel die bezet is met om en om vruchten aan stengels (een soort zijtakken). Het is dus de Franse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Hügel-Vergissmeinnicht Hügel betekent "heuvel". Het Ruw vergeet-mij-nietje houdt van een wat rijkere mineraal-houdende droge zandgrond Dat verklaart ook dat je de soort kunt vinden op richels en kale plekken op het krijt van bijvoorbeeld Zuid-Limburg. Maar zoals het verspreidingskaartje laat zien groeit het plantje ook graag aan de, zanderige, kust. Dit gaat natuurlijk ook op in Duitsland.  

De Italiaanse naam is Myosotis ramosissima. Deze is gelijk aan de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse/Noorse en Deense naam is Backförgätmigej/Bakkeforglemmegei/Bakke-forglemmigej. Dit betekent, net als de Duitse naam, heuvel/zandbank Vergeet-mij-nietje.

Voor de verspreiding van Ruw vergeet-mij-nietje in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende, vaak humusarme en enigszins omgewerkte grond (meestal op zand, verder op leem, zavel, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zeeduinen (mosduinen), zandige rivierdijken, bermen, langs schelpenpaadjes, akkers (akkerranden), grasland (droog, neutraal grasland, grasvelden en kalkhellingen), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), braakliggende grond, opgespoten grond, muurtjes en rivierduinen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in de duinen en vrij zeldzaam tot zeldzaam in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Algemeen in de duinen. Elders vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Europa, behalve in de meest noordelijke en noordoostelijke delen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Ruw vergeet-mij-nietje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten