Medicago falcata bgiu


Algemeen

Sikkelklaver is een mooi klein plantje uit de Vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). Sikkelklaver bloeit in Mei tot en met September.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Sikkel heeft alles te maken met de sikkelvormige/halfronde peulen (met een sikkelvormig puntje) die de plant vormt na de bloei.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Namen in andere talen

  • English: Sickle Medick
  • Français: Luzerne sauvage
  • Deutsch: Sichel-Luzerne
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Erba medica falcata
  • Svenska: Gul-lusern
  • Norsk: Gull-lusern
  • Dansk: Foder-Lucerne 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, grazige grond (zand, klei, leem, zavel en mergel).

Groeiplaats
Rivierduinen, rivierdijken, zeeduinen (binnenduinen en bermen), grasland (kalkgrasland), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), haventerreinen, industrieterreinen, opgespoten grond (kalkrijk zand), braakliggende grond en waterkanten (rivieroeverwallen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en vrij zeldzaam in de duinen ten zuiden van Bergen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam of ontbrekend.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied en vrij zeldzaam langs de Maas en de Schelde (Antwerpse havengebied). Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Vrij zeldzaam in Lotharingen. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wereld
In Europa, behalve in enkele randgebieden, en in Azië tot in de koudste delen van Siberië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Sikkelklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten