Medicago falcata bgiu


Algemeen

Sikkelklaver is een mooi klein plantje uit de Vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). Sikkelklaver bloeit in Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen 10 Honingklavers (Melilotus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Bonte Luzerne (Medicago × varia) - vrij zeldzaam
 • Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Kleine rupsklaver (Medicago minima) - zeldzaam
 • Luzerne (Medicago sativa) - algemeen
 • Ruige rupsklaver (Medicago polymorpha) - zeer zeldzaam
 • Sikkelklaver (Medicago sativa subsp. falcata) - vrij zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Sikkel heeft alles te maken met de sikkelvormige/halfronde peulen (met een sikkelvormig puntje) die de plant vormt na de bloei.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Namen in andere talen

 • Frysk: Krûme klaver
 • English: Sickle Medick
 • Français: Luzerne sauvage
 • Deutsch: Sichel-Luzerne
 • Espanõl: Alfalfa amarilla
 • Italiano: Erba medica falcata
 • Svenska: Gul-lusern
 • Norsk: Gull-lusern
 • Dansk: Foder-Lucerne 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Sickle Medick. Sickle betekent "sikkel", net zoals als het eerste gedeelte van de Nederlandse naam. Medick is de Engelse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. 

De Franse naam is Luzerne sauvage. Dit betekent "wilde Luzerne". Het is een kruising tussen Luzerne (Medicago sativa) en diverse andere Medicago-soorten om een goede veevoeder-soort (Sativa) te verkrijgen. Sikkelklaver is o.a. een van deze Klaver-soorten die in het wild te vinden is. Eigenlijk hebben alle buitenlandse namen een variant op deze naam.

De Duitse naam is Sichel-Luzerne. Dit betekent "sikkel-luzerne". Dit is nagenoeg hetzelfde als de Engelse naam.

De Spaanse naam is Alfalfa amarilla. De naam Alfafa komt van de naam voor Luzerne (Medicago sativa) ook wel Alfafa genoemd. Sativa (Latijn) betekent "gekweekt/verbouwd". Bedoeld wordt hiermee het gebruik van deze plant als veevoer. Amarilla betekent "geel" en benadrukt de kleur van de bloemen omdat die van Lucerne lila/paars zijn.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Erba medica falcata. Erba medica betekent "alfalfa-kruid". Falcata is de Italiaanse benaming voor derde gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Noorse naam zijn nagenoeg gelijk, Gul-lusern/Gull-lusern. Dit betekent "gele luzerne".

De Deense naam is Foder-Lucerne. Dit betekent "(vee) voeder-Lucerne".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, grazige grond (zand, klei, leem, zavel en mergel).

Groeiplaats
Rivierduinen, rivierdijken, zeeduinen (binnenduinen en bermen), grasland (kalkgrasland), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), haventerreinen, industrieterreinen, opgespoten grond (kalkrijk zand), braakliggende grond en waterkanten (rivieroeverwallen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en vrij zeldzaam in de duinen ten zuiden van Bergen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam of ontbrekend.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied en vrij zeldzaam langs de Maas en de Schelde (Antwerpse havengebied). Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Vrij zeldzaam in Lotharingen. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wereld
In Europa, behalve in enkele randgebieden, en in Azië tot in de koudste delen van Siberië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Sikkelklaver

Verspreiding Sikkelklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten