Allium scorodoprasum


Algemeen

Deze plant is een van de minst voorkomende Looksoorten in Nederland. Slangenlook bloeit in Juni en Juli.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Look is niet of nauwelijks te verklaren. Ook het etymologisch woordenboek heeft geen eenduidige verklaring.. Op deze Wikipagina staat het hele verhaal.

Voor het woord Slangen heb ik nog geen eenduidige verklaring gevonden. Maar het lijkt mij duidelijk dat de bloemen als een soort slangen te voorschijn komen. Een soort meerkoppige slang.

Namen in andere talen

  • English: Sand Leek
  • Français: Ail rocambole
  • Deutsch: Schlangen-Lauch
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Aglio romano
  • Svenska: Skogslök
  • Norsk: Bendellauk
  • Dansk: Skov-Løg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Sand Leek. Dit betekent "zandlook/prei". De plant is voornamelijk te vinden op (kalkrijke) zandgronden. De Slangenlook behoort net als de Prei tot dezelfde familie, Look (Allium)

De Franse naam is Ail rocambole. Ail betekent "look". Het woord Rocambole is mij onbekend.

De Duitse naam is Schlangen-Lauch. Dit betekent "slangenlook". Dus de Duitse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

De Spaanse naam is mij nog onbekend.

De Italiaanse naam is Aglio romano. Dit betekent Romeinse knoflook.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Skogslök/Bendellauk/Skov-Løg. Dit betekent Boslook/Lintlook/Boslook.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige (periodiek vochtige), matig voedselrijke, humushoudende en kalkhoudende grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Bossen, struwelen ('s winters overstroomde plaatsen in hoge struwelen langs de rivieren), bosjes op rivierduinen en aan de randen van rivierdalen, hakhout, heggen, bosranden, enigszins ruderale plaatsen, zeeduinen (duinstruwelen), braakliggende grond, grasland (vloeiweiden en ruige grasvegetaties, meestal op iets omgewerkte grond) en dijken.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het rivierengebied (IJssel en Rijn) en zeer zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Kempen en langs de Maas.

Wallonië
Zeer zeldzaam. Op enkele plaatsen in de Maasvallei.

Wereld
In Zuidoost- en Midden-Europa, het Oostzeegebied, Noord-Engeland, Ierland en op een paar verspreide plaatsen in het Middellandse-Zeegebied.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Slangenlook

Verspreiding Slangenlook

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's