Geranium dissectum

Verklaring Nederlandse naam

De enige van de familie van de ooievaarsbekken die diep ingesneden bladeren heeft is de slipbladige ooievaarsbek. De bladeren hebben dus zogenaamde lange slippen.

Ooievaarsbek komt door de vorm van de vrucht die lijkt op de snavel van een Ooievaar. Eigenlijk van een Kraan vogel volgens de wetenschappelijke verklaring. Maar aangezien deze vogel niet vaak voorkomt in Nederland is de Ooievaar met een "kraanhals" een waardige opvolger.

Algemeen

Namen in andere talen

  • English: Cut-leaved Crane's-bill
  • Français: Géranium découpé
  • Deutsch: Schlitzblättriger Storchschnabel
  • Espanõl: Agujas
  • Italiano: Geranio sbrandellato
  • Svenska: Fliknäva
  • Norsk: Åkerstorkenebb
  • Dansk: Kløftet Storkenæb

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Cut-leaved Crane's-bill. Het is de Engelse vertaling voor de Nederlandse naam . Deze Ooievaarsbek heeft als enige diep ingesneden bladeren.

Voor de verspreiding van Slipbladige ooievaarsbek in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Géranium découpé. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam

De Duitse naam is Schlitzblättriger Storchschnabel. Dit betekent "spleet/sleuf bladerige ooievaarsbek".

De Italiaanse naam is Geranio sbrandellato. Dit betekent letterlijk "gescheurde geranium". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Fliknäva. Dit betekent letterlijk "slipsnavel".

Voor de verspreiding van Slipbladige ooievaarsbek in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Åkerstorkenebb. Dit betekent "akkerooievaarsbek".

De Deense naam is Kløftet Storkenæb. Dit betekent "gekloofde ooievaarsbek".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, kalkrijke en meestal kleiige grond (klei, leem en löss).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, heggen, akkers (akkers en akkerranden), tuinen, braakliggende grond, plantsoenen, dijken, bermen, grasland (weiland) en waterkanten (slootkanten).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in kleigebieden en in zuidelijk Nederland en vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, behalve in het noordoosten, Noord-Afrika en Zuidwest-Azië. Nu ook in andere werelddelen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Slipbladige ooievaarsbek

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's