Stijve klaverzuring

Algemeen

Deze Klaver is niet het "klavertje vier" wat wij allemaal kennen. De Klaverzuringsoort Oxalis depri wordt als "klavertjevier" verkocht. Heel soms wordt er een wild "klavertje vier gevonden. Vaak is dit een mutant van de Witte Klaver (Trifolium repen). Wel is het blad van o.a de Stijve klaverzuring het nationale embleem van Ierland  O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is. Stijve klaverzuring bloeit in Juni tot en met Oktober.

Er komen minstens 6 Klaverzuring (Oxalis) soorten in Nederland voor:

 • Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata) - algemeen/verwilderde tuinplant
 • Knobbelklaverzuring (Oxalis dillenii) - zeldzaam/verwilderde tuinplant of aangeplant
 • Knolklaverzuring (Oxalis articulata) - zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Stijve klaverzuring (Oxalis stricta) - algemeen
 • Stippelklaverzuring (Oxalis debilis) - zeldzaam/ingeburgerd sinds 2000
 • Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) - algemeen/soms ingezaaid

Verklaring Nederlandse naam

Men zou denken, aan de hand van de vorm van de bladeren, dat de plant familie is van de Klavers maar dat is niet zo.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Het woord Zuring komt omdat de plant veel oxaalzuur in zich heeft ter zelfbescherming.De plant is absoluut geen onderdeel van het Zuring geslacht (Rumex).

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Soere klaver
 • English: Upright Yellow-sorrel
 • Français: Oxalis raide
 • Deutsch: Aufrechter Sauerklee
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Acetosella di Dillenius
 • Svenska: Klöveroxalis
 • Norsk: Stivgaukesyre
 • Dansk: Rank Surkløver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Upright Yellow-sorrel. Dit betekent "rechtopstaande gele-sorrel". Als de plant net bloeit staat hij rechtop om zo optimaal te profiteren van bevruchting door insecten.  Het wood Sorrel komt uit het Oudfranse Sorrel/Surele/Sur en betekent "zuur". Dit woord word uitgelegd bij het tweede gedeelte van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Stijve klaverzuring in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Oxalis raide. Het is een combinatie voor het eertse gedeelte van de wetenschappelijke naam en het woord Raide dat "stijf" betekent.

De Duitse naam is Aufrechter Sauerklee. Dit betekent ook "rechtopstaande zure klaver".

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn ook niet of nauwelijks waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Acetosella di Dillenius. Acetocella wordt bij de wetenschappelijke naam uitgelegd. Dillenius is een uit dankbaarheid vernoemde naam gegeven door Linneaus. Alle informatie over deze botanist staat op de Wikipagina.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Klöveroxalis. Dit is weer een combinatie van hetr woord Klöver wat "klaver" betekent en het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Stijve klaverzuring in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Stivgaukesyre

De Deense naam is. Dit betekent ook "rechtopstaande zure klaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige, zelden droge, voedselrijke tot zeer voedselrijke grond (zand, lemig zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Akkers, tuinen (moestuinen), omgewerkte grond, wegranden, waterkanten, bossen (langs bospaden), heggen, plantsoenen, tegen muren en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen, vooral in stedelijke gebieden, maarn zeldzaam in Zeeland, op de Waddeneilanden en in het noordelijk zeekleigebied.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzamer in het kustgebied.

Wallonië
Vrij algemeen in Brabant. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Sinds de 17e en 18e eeuw ingeburgerd in West- en Midden-Europa, Oost-Azië en Oost-Afrika.

Ecologie & Verspreiding

Bodem Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige, zelden droge, voedselrijke tot zeer voedselrijke grond (zand, lemig zand, zavel en stenige plaatsen). Groeiplaats Akkers, tuinen (moestuinen), omgewerkte grond, wegranden, waterkanten, bossen (langs bospaden), heggen, plantsoenen, tegen muren en tussen straatstenen. Verspreiding Nederland Plaatselijk vrij algemeen, vooral in stedelijke gebieden, maarn zeldzaam in Zeeland, op de Waddeneilanden en in het noordelijk zeekleigebied. Vlaanderen Algemeen, maar zeldzamer in het kustgebied. Wallonië Vrij algemeen in Brabant. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam. Wereld Oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Sinds de 17e en 18e eeuw ingeburgerd in West- en Midden-Europa, Oost-Azië en Oost-Afrika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Stijve klaverzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's