Struikei

Algemeen

Struikheide bloeit in Juli tot en met de herfst.

Er komen 4 Hei-soorten in het wild voor in Nederland. Let wel op. Ze heten alle hei(de) maar het zijn echt 4 verschillende soorten. Ze komen wel uit de gemeenschappelijke heide familie de Ericaceae :

 • Gewone dobhei (Erica tetralix) - algemeen
 • Kraaihei (Empetrum nigrum)) - vrij zeldzaam
 • Lavendelhei (Andromeda polifolia) - vrij zeldzaam
 • Struikhei (Calluna vulgaris) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

De verklaring is in dit geval heel simpel. Doordat de stengel op een gegeven moment verhoudt heb je het idee met een struik van doen te hebben. Dat klopt ook wel een beetje. Struikhei is een dwergstruik /chamaefyte (zie uitleg deze Wiki-pagina) en deze plant is onderdeel van de Heide-famile (Ericaceae).  

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Heide
 • English: Heather
 • Français: Callune
 • Deutsch: Heidekraut
 • Espanõl: Brezo común
 • Italiano: Brugo
 • Svenska: Ljung
 • Norsk: Røsslyng
 • Dansk: Hedelyng

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Heather. Dit betekent simpelweg "heide". Dit kan prima want er komt maar één soort Caluna voor in Engeland.

De Franse naam is Callune. Dit is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse, Spaanse, Italiaanse, Zweedse en Deense is Heidekraut/Brezo común/Brugo/Ljung/Hedelyng. Deze namen hebben dezelfde vertaling, Heidekruid/Gewone heide/Heide/Heide/(Struikheide/struik)heide.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Noorse naam is Røsslyng. Het enige wat ik heb kunnen vinden stond op een Noorse Wikipagina 'Het eerste deel van de naam komt van het Noorse hross , "paard", en geeft aan dat de plant werd gebruikt voor paardenvoer'. Het voegsel Lyng word in het Noors gebruikt dat aangeeft dat iets klein is (verkleinwoord).

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme grond (zand, leem, grind en hoogveen).

Groeiplaats
Heide, grasland (schraal grasland), bermen, hellingen, zeeduinen, bossen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), op aangevoerd zand, verlaten zandige akkers, waterkanten (langs greppels en heidevennen) en moerassen (op mosbulten in levend hoogveen en oud veenmosrietland).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in het oosten en midden van het land, op de Waddeneilanden en in noordelijk Noord-Holland. Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in laagveengebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Algemeen in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar algemeen in de Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in het meest zuidoostelijke deel. Ook in Noord-Marokko en op enkele plaatsen in Klein-Azië en West-Siberië. Ingeburgerd in oostelijk Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Struikhei

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten