Struikei

Algemeen

Struikheide bloeit in Juli tot en met de herfst.

Er komen 4 Hei-soorten in het wild voor in Nederland:

 • Gewone dobhei (Erica tetralix) - algemeen
 • Kraaihei (Empetrum nigrum)) - vrij zeldzaam
 • Lavendelhei (Andromeda polifolia) - vrij zeldzaam
 • Struikhei (Calluna vulgaris) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

De verklaring is in dit geval heel simpel. Doordat de stengel op een gegeven moment verhoudt heb je het idee met een struik van doen te hebben. Dat klopt ook wel een beetje. Struikhei is een dwergstruik /chamaefyte (zie uitleg deze Wiki-pagina) en deze plant is onderdeel van de Heide-famile (Ericaceae).  

Namen in andere talen

 • English: Heather
 • Français: Callune
 • Deutsch: Heidekraut
 • Espanõl: Agustizo
 • Italiano: Brentoli
 • Svenska: Ljung
 • Norsk: Røsslyng
 • Dansk: Hedelyng

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme grond (zand, leem, grind en hoogveen).

Groeiplaats
Heide, grasland (schraal grasland), bermen, hellingen, zeeduinen, bossen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), op aangevoerd zand, verlaten zandige akkers, waterkanten (langs greppels en heidevennen) en moerassen (op mosbulten in levend hoogveen en oud veenmosrietland).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in het oosten en midden van het land, op de Waddeneilanden en in noordelijk Noord-Holland. Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in laagveengebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Algemeen in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar algemeen in de Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in het meest zuidoostelijke deel. Ook in Noord-Marokko en op enkele plaatsen in Klein-Azië en West-Siberië. Ingeburgerd in oostelijk Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Struikhei

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten