Trosglidkruid

Algemeen

Dit is de enige plant van dit geslacht waarbij de stengel en kelkbuis bezet zijn met klierharen. Erg mooi! Trosglidkruid bloeit in Juni en Juli.

Er komen in Nederland minstens 4 Glidkruid (Scutellaria) soorten in het wild voor in Nederland voor:

 • Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) - algemeen
 • Groot glidkruid (Scutellaria altissima) - zeldzaam
 • Klein glidkruid (Scutellaria minor) - zeldzaam
 • Trosglidkruid (Scutellaria columnae) - zeldzaam maar soms verwilderd

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Tros wil zeggen dat de bloemen met vele tegelijk bloeien aan een stengel. In dit geval in de vorm van een aar.

Er zijn twee verklaringen voor Glid:

 1. Glid komt van "gelid". Vroeger was dit een geneeskruid. Als iemand met verstuiking behandeld werd met dit kruid zette je als het ware het verstuikte gedeelte weer in het gelid en kon het genezen.
 2. Of zou "gelid" slaan op de paarsgewijze bloei?

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • English: Scutellaria hastifolia=Norfolk Skullcap
 • Français: Scutellaire de Colonna
 • Deutsch:Rispen-Helmkraut
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Scutellaria di Colonna
 • Svenska: ?
 • Norsk: ?
 • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is mij onbekend.

De Franse naam is Scutellaire de Colonna. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Rispen-Helmkraut. Dit zou je kunnen vertalen als "pluim/aar helmkruid". Deze plant bloeit in tegenstelling tot Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) in een aar. De bloemen staan natuurlijk wel in het gelid. De plant is absoluut geen Helmkruid-soort. Ik denk dat de naam te danken is aan de bloemvorm. In Frankrijk heet het Blauw glidkruid ook Casque dat "valhelm" betekent.

De Spaanse naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Scutellaria di Colonna. Dit is de Italiaanse benaming voor weer de volledige wetenschappelijke naam.

De Zweedse naam is mij onbekend.

De Noorse naam is mij onbekend.

De Deense naam is mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half tot licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselrijke grond (zand).

Groeiplaats
Zeeduinen (duinbossen en bosranden in de binnenduinen).

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam, o.a. in de binnenduinen bij Haarlem, waar het al groeit sinds het eind van de 19de eeuw.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In Noord-Afrika en Zuidoost-Europa (het oostelijke Middellandse Zeegebied). Hier en daar ingeburgerd in Midden- en West-Europa (o.a. in Nederland, Frankrijk en Italië).

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Trosglidkruid

Verspreiding Trosglidkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten