Veelkleurig vergeet-mij-nietje

Algemeen

Noem mij een wilde plant in Nederland waar op één moment twee verschillende kleuren bloemen aan zitten, ik zou het niet weten! En sinds 2021 zijn er twee soorten Veelkleurig vergeet-mij-nietjes. Om het determineren iets makkelijker te maken heeft Floron een determinatiehulp op de site staan.

Er minstens 7 Vergeet-mij-nietjes (Myosotis) in het wild voor in Nederland:

Het Veelkleurig vergeet-mij-nietje is ingedeeld in twee soorten, het Veelkleurig vergeet-mij-nietje Myosotis discolor subsp. discolor en het Bleek vergeet-mij-nietjeMyosotis discolor subsp. dubia

Een goede flora is in dit geval echt nodig.  Bekijk je deze plantjes van dichtbij (meestal met een loepje) dan valt meteen op dat ze zo vlakbij wel heel dicht behaard overkomen. Dit klopt want alle Vergeet-mij-nietjes behoren tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Veelkleurig betekent niet dat het Vergeet mij nietje twee kleuren bloemen kent maar dat de gele bloemetjes langzaam roze/blauw kleuren. Maar aangezien dit niet gelijk gaat lijkt het of de plant twee kleuren bloemen heeft.

Het woord vergeet-mij-nietje kent een lange geschiedenis met meerdere verklaringen. De naam komt in vele talen terug. O.a in het Duitse vergiss mein nicht , het Engelse forget-me-not, het Spaans nomeolvides, het Italiaans nontiscordardimé, het Poolse niezapominajki, het Chinese (vereenvoudigd Chinees :勿忘草) pinyin : wùwàngwǒ ), het Deense forglemmige etc. De volgende uitleg verschilt per streek/land/site/boek etc.

 • Eerst is er het bekende middeleeuwse sprookje: In de Middeleeuwen was eens een ridder met zijn geliefde langs een rivier aan het wandelen. Bij het plukken van een bosje bloemen viel hij door het gewicht van zijn harnas in het water. Terwijl hij verdronk gooide hij het bosje bloemen naar zijn geliefde en riep "Vergeet mij niet". Deze bloem is verbonden met romantiek en tragiek en werd vaak door vrouwen gedragen als teken van trouw en oneindige liefde.
 • Vergeet-mij-nietjes worden/werden vaak weggegeven als teken van liefde en loyaliteit, meestal van mannen aan vrouwen, omdat de blauwe bloemen in het volksgeloof doen denken aan de ogen van pas verliefde mensen.
 • De naam Vergeet-mij-nietje werd vroeger gebruikt met als reden voor het het snelle vergankelijke karakter van de bloemen en het gemakkelijke afbreken ervan, wat vergeleken werd met de trouweloosheid die mensen zouden zijn.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • English: Yellow Forget Me Not
 • Français: Myosotis à fleurs changeantes
 • Deutsch: Buntes Vergißmeinnicht
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Nontiscordardimè color
 • Svenska: Brokförgätmigej
 • Norsk: Perleminneblom
 • Dansk: Forskelligfarvet Forglemmigej

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Yellow Forget Me Not. Dit betekent natuurlijk "geel vergeet-mij-nietje". Omdat de meeste Vergeet-mij-nietjes blauw zijn en geel de uitzondering is heet dit plantje in Engeland zo.

Voor de verspreiding van Veelkleurig vergeet-mij-nietje in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Myosotis à fleurs changeantes. Dit is een combinatie van de Franse benaming van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam en de woorden À fleur changeantes dat "met veranderende bloemen" betekent.

De Duitse naam is Buntes Vergißmeinnicht. Dit betekent "kleurrijk vergeet-mij-nietje".

De Spaanse naam is mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Nontiscordardimè color. Het is een variant op de Nederlandse naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Brokförgätmigej. Dit is de Zweedse benaming voor de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Veelkleurig vergeet-mij-nietje in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Perleminneblom. Perle betekent "parel". Waarom is mij nog onbekend. Minne  betekent "geheugen" en Blom natuurlijk "bloem".

De Deense naam is Forskelligfarvet Forglemmigej. Forskeligfarvet betekent "veelkleurige" en Forsglemmigej betekent "vergeetachtige".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot soms vrij natte, matig voedselrijke, zwak zure, vaak kalkarme, grazige grond (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats
Akkers, grasland (grasvelden, open plekken in hooiland en vochtig beekdalgrasland), bermen, ruigten, afgravingen (zandgroeven), begraafplaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), waterkanten (langs veensloten) en zeeduinen (duinvalleien).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij zeldzaam, maar zeer zeldzaam in het rivierengebied en in Zeeland.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Vlaamse zandstreek en in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
In West- en Midden-Europa, Noordwest-Afrika en op de Azoren.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Planten in het nieuws

Een interessant artikel over de nog jonge soort Bleek vergeet-mij-nietjes op nature today

Verspreiding Veelkleurig vergeet-mij-nietje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's