Veenwortel

Algemeen

Zoals beschreven in de verklaring is Veenwortel een plant die zowel een watervorm als een landvorm heeft en in beide milieus het even goed doet. Het is zelfs de enige plantensoort die dat heeft in onze flora. Er zijn verschillen die elke flora beschrijft. Beide vormen doen het goed als je het verspreidingskaartje er bij houdt.

Deze tweet laat dit goed zien: 

Oorspronkelijk werd het geslacht Polygonum veel ruimer opgevat dan tegenwoordig. Dit geslacht is opgesplitst in Duizendknoop (Persicaria), Kielduizendknoop (Fallopia) en Varkensgras (Polygonum). Om een beter inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een uitgebreide video. Het eerste gedeelte gaat over het Zuring-geslacht (Rumex) maar vanaf 42:36 word het Duizendknoop-geslacht behandeld.

Als aanvulling op deze zeer verhelderende video staan er in deze tabel van het forum van waarnemingen.nl ook enkele verschillen/overeenkomsten tussen verschillende soorten Duizendknoop.

Veenwortel bloeit vanaf Juli tot en met Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord veen duidt op de voorkeur van deze plant te groeien in of bij het water. Dit water moet dan wel stilstaand of langzaam stromend zijn. Op het land groeit deze plant alleen op veenbodem.

Bij het woord wortel wordt de kruipend (snelgroeiende) wortelstok bedoeld.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk:¬†Wetterreadskonk
  • English: Amphibious Bistort
  • Fran√ßais: Renou√©e amphibie
  • Deutsch: Wasser-Kn√∂terich
  • Espan√Ķl: Pol√≠gono anfibio
  • Italiano: Persicaria anfibia
  • Svenska: Vattenpil√∂rt
  • Norsk: Vass-slirekne
  • Dansk: Vand-Pileurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Amphibious Bistort. Amphibious verwijst naar het tweede gedeelte van de eerste wetenschappelijke naam. Bistort verwijst naar Persicaria bistorta (Adderwortel). Deze plant lijkt erg veel op Veenwortel. Ze zijn dan ook van dezelfde familie, De duizendknoopfamilie (Polygonaceae).

Voor de verspreiding van Veenwortel in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Renouée amphibie.Renouée betekent "opnieuw geknoopt". Dit slaat op het feit dat deze plant onderdeel uitmaakt van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).  De stengels van deze plantenfamilie hebben knoestige/verdikte delen. Waaruit dan weer nieuwe stengelbladeren groeien. Amphibie is de Franse benaming van de het tweede gedeelte van wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Wasser-Knöterich. Dit betekent letterlijk "water-knobbelige". Water omdat Veenwortel bijna altijd in het water groeit en Knobbelige vanwege de naam Duizendknoop.

De Spaanse naam is Polígono anfibio. Dit is de Spaanse benaming voor de tweede wetenschappelijke naam

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyrenee√ęn aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyrenee√ęn aan).¬†Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Persicaria anfibia. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is¬†Vattenpil√∂rt.¬†Dit betekent "water-pijlkruid. Vatten betekent "water". Dat Pijl (Pil) moet je niet al te letterlijk nemen. Met pijl wordt hier waarschijnlijk het smalle stengelblad bedoeld.¬†√Ėrt/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De Zweedse naam voor¬†Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia)¬†is Pilblad. Hier staat Pil wel voor een echt pijlvormig blad. De laatst genoemde plant is trouwens absoluut geen familie van Veenwortel.

Voor de verspreiding van Veenwortel  in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is¬†Vass-slirekne. Dit beteken "waden duizendknoop". Slire betekent "schede", dus waar het blad begint bij de stengel. Kne betekent "knie". Overal waar een bladschede zit is ook een verdikte plek/knie.. Er zitten wel "duizend" knopen/knie√ęn op de stengel.

De¬†Deense naam is¬†Vand-Pileurt. Dit betekent "water pijlkruid".¬†√Ėrt/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in rustig, ondiep, voedselrijk water en op vochtige tot natte, zelden droge, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, meestal verstoorde grond (klei, leem, zavel en zand).

Groeiplaats
Water en waterkanten (ondiep water, slootkanten en beekoevers), moerassen (rietland), grasland (nat grasland en weiland in uiterwaarden), bermen (ruige plaatsen), langs spoorwegen (hoge spoordijken), tussen straatstenen, omgewerkte grond, akkers (akkerranden en verslempte droge tot vochtige akkers), perken, ruigten en langs heggen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Walloni√ę
Algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde en koele streken op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Veenwortel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's