Veldlathyrus

Algemeen

Als je tot het geslacht Lathyrus bent gekomen met determineren dan is deze niet moeilijk meer. Veldlathyrus is samen met de zeer zeldzame Naakte lathyrus de enige gele bloem van dit geslacht. Veldlathyrus is een algemene soort in Nederland en bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Er komen 8 Lathyrus (Lathyrus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Boslathyrus (Lathyrus) - zeldzaam
 • Brede lathyrus (Lathyrus latifolius) - algemeen/verwilderde tuinplant
 • Graslathyrus - (Lathyrus nissolia) - zeldzaam
 • Moeraslathyrus (Lathyrus palustris) - vrij zeldzaam
 • Naakte lathyrus (Lathyrus aphaca) - zeer zeldzaam
 • Ruige lathyrus (Lathyrus hirsutus) - zeldzaam
 • Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) - algemeen
 • Zeelathyrus (Lathyrus japonicus) - zeer zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Veld slaat op de voorkeursplaats van groeien

Het woord Lathyrus komt van Lathyros (Grieks) een erwtensoort die vroeger door arme mensen werd gegeten.

Namen in andere talen

 • English: Meadow Vetchling
 • Français: Gesse des prés
 • Deutsch: Wiesen-Platterbse
 • Espanõl:
 • Italiano: Cicerchia dei prati
 • Svenska: Gulvial
 • Norsk: Gulskolm
 • Dansk: Gul Fladbælg

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Meadow Vetchling. Dit betekent "weide wikke". Het woord Meadow is de Engelse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Het woord Vetchling komt van Vetch. Zo wordt de Wikke familie genoemd in Engeland. Lathyrus is een onderdeel van deze familie. Het woord Vetch is afgeleid van het Latijnse Vicia. Wat dit precies betekent is mij onbekend.

Voor de verspreiding van Veldlathyrus in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Gesse des prés. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is  Wiesen-Platterbse. Dit betekent "weide-platte erwt". Logisch want de Lathyrus behoort tot dezelfde familie als bijv. onze doperwt. Wel zijn ze iets wat platter.

De Italiaanse naam is Cicerchia dei prati. Cicerchia verwijst naar eetbare peulvruchten. Het woord komt van het Latijnse Cicer en betekent chick pea (Cicer aristinum). Deze boon is o.a van dezelfde familie als bijv. Kidneybonen. De peulen van de plant werden voornamelijk als veevoeder gebruikt. Dei prati betekent "van het land". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Gulvial. Dit betekent "geel flesje". De bloemen van deze plant hebben, met enige fantasie, de vorm van een flesje.

Voor de verspreiding van Veldlathyrus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Gulskolm. Dit betekent "gele dop(erwt)".

De Deense naam is Gul Fladbælg. Dit betekent "gele platte peul". Dus bijna het zelfde als de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, weinig of niet bemeste, kalkhoudende tot zwak zure vaak kleiige grond (klei, löss, mergel, leem, zavel, maar soms ook op laagveen of zand.).

Groeiplaats
Grazige ruigten, grasland (vochtig, licht bemest grasland), bermen, dijken, waterkanten, langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen (grazige duinvalleien), bosranden, struwelen, heggen, afgravingen (wanden van klei- en leemgroeven) en opgespoten grond (gestorte, lemige grond).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zuidoost-Fryslân, Drenthe en in delen van Gelderland en Overijssel.

Vlaanderen
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
In Europa, West- en Midden-Azië en in sommige delen van Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Veldlathyrus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten