SauerampferPflanze (Rumex acetosa)


Algemeen

Alhoewel Veldzuring een zeer algemene soort is wordt hij vegetatief (dus niet in bloei) niet altijd meteen herkend. Dit komt mede doordat de plant vaak kruist met andere zuringsoorten en de rozet bladeren hebben vaak een andere vorm dan de stengelbladeren hoger op. Later als de plant gaat bloeien is er geen probleem meer. Het is een van de eerste zuringsoorten die bloeit. Hele graskanten kleuren dan rood. Veldzuring bloeit in Mei en Juni.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring Nederlandse naam

De naam Veld is puur ter onderscheid van de vele andere zuringsoorten. Het enige wat je kan zeggen is dat deze plant weinig eisen stelt aan de bodemsamenstelling en daarom overal in "het veld" te vinden is.

Het woord Zuring is erg makkelijk te verklaren. De plant groeit voornamelijk in het veld en is familie van de Zuring. Dit duidt op de zure smaak van de plant als je deze zou eten. De zure smaak komt door de aanwezigheid van oxaalzuur in de plant. Vroeger werd de plant vanwege deze smaak in het eten verwerkt. Het vee laat de plant dus ook staan.

Namen in andere talen

  • English: Common Sorrel
  • Français: Oseille des prés
  • Deutsch: Wiesen-Sauer-Ampfer
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Romice acetoso
  • Svenska: Ängssyra
  • Norsk: Engsyre
  • Dansk: Almindelig syre

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Sorrel. Dit betekent "gewone zuring". Het gekke is dat dit de enige Rumex-soort die Sorrel heet. De meeste soorten heten in het Engels Dock. Dock is een algemene Engelse term voor de Zuringfamilie. Dock komt misschien van het Oude Engels Docce en betekent een "grove iel kruid". Maar aangezien ik dit maar 1 keer heb gelezen en deze verklaring niet echt duidt is dit woord mij nog onbekend. Misschien heet deze zuring wel zo omdat deze plant een beetje rood/bruine indruk maakt, een tweede betekenis van het woord Sorrel.

De Franse naam is Oseille des prés. Dit betekent "Zuring van het land". Oseile is afkomstig van het Latijnse woord Acidus dat "zuur" betekent.

De Duitse naam is Wiesen-Sauer-Ampfer Wiesen betekent "gras/veld". Sauer en Ampfer beteken "zuur/zuring". Waarom deze dubbele naam is mij onbekend.

De Spaanse naam is mij onbekend. Het aantal varianten is zo groot dat ik de meest gebruikte naam niet ken.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Romice acetoso Het woord Romice is afgeleid van het Latijnse Rumex. Dit wordt bij het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam uit gelegd. Acetoso is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is min of meer gelijk, Ängssyra/Engsyre/Almindelig syre. Dit betekent "weide zuring/weide zuring/algemene zuring".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige tot natte, matig voedselrijke, niet te zwaar bemeste, meestal zwak zure, grazige grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Grasland (weiland, hooiland en grasvelden), bermen, bossen (open plaatsen in loofbossen en langs bospaden), waterkanten (beken, rivieren, vijvers, kanalen en sloten), kiezelbanken aan de kust, rotsrichels, dijken en zeeduinen (duinweiland).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit de koele en gematigde gebieden in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijk verklaring

Verspreiding Veldzuring

Verspreiding Veldzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's