Vijfvingerkruid

Algemeen

In Nederland komen 13 soorten Ganzeriken voor, waar deze plant familie van is. Sommigen lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. Op Wildebloemen.info staat een handige sleutel om wegwijs te raken in al die toch wel op elkaar lijkende Ganzeriken. Het Vijfvingerkruid bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Er komen minstens 12 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Het blad lijkt op een hand met vijf vingers. Alhoewel het er soms ook meer of minder dan vijf zijn.

Namen in andere talen

  • English: Creeping Cinquefoil
  • Français: Potentille rampante
  • Deutsch: Kriechendes Fingerkraut
  • Espanõl: Cinco en rama
  • Italiano: Cinquefoglia comune
  • Svenska: Revfingerört
  • Norsk: Krypmure
  • Dansk: Krybende potentil

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Creeping Cinquefoil. Dit betekent "kruipend vijfblad". Dit geeft precies weer hoe deze plant er uitziet.  Alle leden van de Potentilla familie (Ganzeriken) het in Engeland Cinquefoil. Alhoewel Vijfvingerkruid soms kruist met andere Ganzeriken en dan een extra kroonblad vormt. Het aantal "vingers" wil soms ook wel eens wisselenen.

Voor de verspreiding van Vijfvingerkruid in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Potentille rampante. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Kriechendes Fingerkraut. Dit betekent "kruipende vingerkruid".

De Italiaanse naam is Cinquefoglia comune. Dit betekent "gewoon vijftallig blad". Een variant op de Nederlandse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Revfingerört. Rev betekent "een soort kruipen/gebruik maken van scheuren in de grond". Vingerört bertekent "vingerkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

Voor de verspreiding van Vijfvingerkruid in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Krypmure

De Deense naam is Krybende potentil. Dit betekent "kruipende potentilla".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, zelden licht beschaduwde, vaak iets open en verstoorde plaatsen op vochtige, soms vrij droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, vaak wat verdichte grond. Ze is bestand tegen betreding. Ook op iets brakke bodem (zand, leem, zavel, löss, mergel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Grasland (o.a. grasvelden en uiterwaarden), bermen, dijken (beweide plaatsen), ruigten, akkers, hellingen, bossen (langs bospaden), heggen, braakliggende grond, afbrokkelende muren, puin, steenglooiingen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen en spoorbermen), waterkanten (slootkanten en rivierkribben) en zeeduinen (duinvalleien en binnenduinweiland).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in het oosten, noordoosten en midden van het land, in Flevoland en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in Brabant en zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit gebieden met een gematigd klimaat in Europa, Azië en Noordwest-Afrika. Elders ingeburgerd.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Vijfvingerkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's