Vogelmuur

Algemeen

Vogelmuur komt (zoals het verspreidingskaartje ook laat zien) in heel Nederland voor. En wel het gehele jaar. Het is vaak de eerste bloem die je ziet als de sneeuw net gesmolten is. Veel beheerders van openbaar groen en tuin "liefhebbers" zien het gek genoeg als een lastig onkruid. Toch komen er in Nederland 7 soorten Muur (Stellaria) voor. En ze zijn allemaal algemeen dus om tot de goede soort Muur te komen is een betere flora niet overbodig. 

 • Moerasmuur (Stellaria alsine)
 • Duinvogelmuur (Stellaria apetala)
 • Watermuur (Stellaria aquatica)
 • Grasmuur (Stellaria graminea)
 • Grote muur (Stellaria holostea)
 • Vogelmuur (Stellaria media)
 • Zeegroene muur (Stellaria palustris)

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

 

De plant is als vogelvoedsel zeer bekend, de zaden vooral worden door kleine vogeltjes graag gegeten..

Het woord muur is alsvolgt te verklaren. Vogelmuur heet in het Duits Vogelmiere en is uit het Frans over genomen met de naam Mouron des oiseaux. Bij Dodoens (1644) werd Vogelmuur benoemd “van de fransoysen du Mouron; van de welcke de Nederlanders den naem Muer ghenomen hebben“. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de naam Muur afgeleid is uit het Franse Mouron.

Namen in andere talen

 • English: Common Chickweed
 • Français: Mouron des oiseaux
 • Deutsch: Vogelmiere
 • Espanõl: Álsine
 • Italiano: Centocchio comune.
 • Svenska: Våtarv
 • Norsk: Vassarve
 • Dansk: Almindelig Fuglegræs

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Chickweed. Dit betekent "algemeen/gewoon kuikenkruid". Chickweed is een algemene Engelse term die wordt gebruikt voor kruid dat zowel wilde als kooivogels eten.

Voor de verspreiding van Vogelmuur in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Mouron des oiseaux. Dit is de Franse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

De Duitse naam is Vogelmiere. Dit betekent ook "vogelmuur", net zoals de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is  Centocchio comune. Wat Centocchio betekent is mij nog onbekend. Commune betekent "algemeen". Dit is puur ter onderscheid. Grote muur (Stellaria holostea) heet in Italië bijv. Centocchio garofanina. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk. Vassarve/Våtarv .Våt/Vass betekent vochtig/water. Arve betekent letterlijk erfgoed maar het is een algemene Scandinavische term voor Kruid.

Voor de verspreiding van Vogelmuur in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Almindelig Fuglegræs. Dit betekent "algemeen/gewoon vogelgras".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op droge tot vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak bemeste en omgewerkte grond.

Groeiplaats
Akkers, tuinen, wijngaarden, braakliggende grond, waterkanten (slootkanten), in goten, tussen straatstenen tegen huizen, ruderale plaatsen, heggen, boomgaarden, plantsoenen, grasland (pas gescheurd weiland en overbemest of stukgereden weiland) en bermen (bijv. open plaatsen langs verontreinigde sloten).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Gematigde streken. Alleen in grote delen van de poolstreken en in woestijngebieden is zij tot dusver niet doorgedrongen.

Meer

 Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Vogelmuur

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's