Gevlekt biggenkruid

Algemeen

Deze plant stond gewoon hier om de hoek in een stadsparkje. Achteraf blijkt een echt wild exemplaar zeer zeldzaam te zijn. Ik heb deze foto's jaren geleden gemaakt en hij komt elk jaar weer terug. Vaak minder mooi want er wordt met regelmaat gemaaid. Na navraag gedaan te hebben ben ik op deze naam gekomen. Het blijkt een verwilderde tuinplant te zijn uit het ongelofelijk grote geslacht Havikskruiden. Er staan wel 48 soorten/ondersoorten op de lijst van Floron! Het is voor de gemiddelde florist bijna onmogelijk tot de juiste soort en ondersoort te komen met determineren. Daarom heeft Floron deze planten verdeeld in groepen (Secties). Om tot de juiste sectie te komen staat hier een determinatiehulp. Vroeg havikskruid bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verklaring Nederlandse naam

Vroeg want deze Havikskruid bloeit net iets eerder (in Mei of Juni) dan de andere soorten havikskruid.

De naam Havik is ontstaan uit de vertaling van de wetenschappelijke naam voor deze plant, Hieracium. Dit komt van Hierax (Grieks) en betekent "havik". Het verhaal wil dat deze vogels van dit kruid aten om scherper te kunnen zien.

Namen in andere talen

  • English: Hawkweed
  • Français: Porcelle à feuilles tachées
  • Deutsch: Geflecktes Ferkelkraut
  • Espanõl:
  • Italiano: Hieracium glaucinum subsp. simulatum
  • Svenska: Hökfibblor
  • Norsk: Flekkgrisøyre
  • Dansk: Plettet Kongepen

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam Hawkweed Dit betekend, net als de Nederlandse naam, "havikskruid".

Deze, Hieracium glaucinum subsp. simulatum, plant komt niet voor in Engeland.

De Franse naam is Porcelle à feuilles tachées. Porcelle komt van Porcelet en betekent "biggetje". à Feuilles betekent "met bladeren". En Tachées is een vervoeging van Tacheter (bespikkelen) en  betekend "bespikkeld. Dus "bladeren die zijn bespikkeld met biggenvlekken.

De Duitse naam is Geflecktes Ferkelkraut. Dit betekent "gevlekt biggenkruid", net zoals de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Hieracium glaucinum subsp. simulatum. Ik kon geen Italiaanse naam vinden voor Vroeg havikskruid.

De Zweedse naam is Hökfibblor. Hök betekent "havik" bedoeld zoals in de Nederlandse naam. Fibbla is een oud Zweeds woord voor composieten van o.a Hypochaeris.

De plant Vroeg havikskruid komt niet voor in Zweden. Wel vele andere ondersoorten Havikskruid. Bovenstaande naam is de algemene Zweedse naam voorHavikskruid (Hieracium).

De Noorse naam is Flekkgrisøyre. Dit betekent "gevlekte varkensoor".

De Deense naam is Plettet Kongepen. Plettet betekent "gevlekt". De betekenis van Kongepen is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot meestal licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, kalkrijke, meestal stenige grond.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen), puinhellingen, kalkrotsen, muren (o.a. kademuren) en andere steenachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Waaarschijnlijk zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest op oude kademuren in Kortrijk. Op deze plaats komt ze al sinds begin 1900 voor. Een tweede groeiplaats bevindt zich in Poperinge (in een oude pastorietuin).

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
In Zuid- en Midden-Europa, noordelijk tot in de Belgische Ardennen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Vroeg havikskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's