Watermunt

Algemeen

De typische pepermuntgeur komt eigenlijk van een kruising van Watermunt (Mentha aquatica) met Aarmunt (Mentha spicata). De plant is in de zeventiende eeuw in Engeland gevonden in een veld met muntplanten. Voor het plukje munt dat je vaak in Arabische landen in je thee krijgt zijn deze twee soorten van belang want van alleen Watermunt wordt de thee te slap. En hiervan zijn dan weer vele cultivars, bijv. Mentha spiccato Marrakech. Muntsoorten zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarneming.nl laat verschillen zien tussen Water-, Krans- en Akkermunt en Polei. Watermunt bloeit vanaf Juli tot in de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 6 soorten Munt (Mentha) in het wild voor in Nederland:

 • Akkermunt (Mentha arvensis) - Algemeen
 • Aarmunt  (Mentha spicata) - Vrij zeldzaam/Verwilderd
 • Hertsmunt  (Mentha longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Polei  (Mentha pulegium) - Zeldzaam
 • Watermunt  (Mentha aquatica) - Algemeen
 • Witte munt (Mentha suaveolens) - Zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Veel planten hebben bij een deel van de Nederlandse naam de woorden Water/Moeras/Rivier gekregen. Al deze soorten kunnen dan juist daar voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant een (zeer) natte bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient ook vaak ter onderscheid van andere soorten.

Het woord Munt is waarschijnlijk een vertaling uit het Grieks (Mentha) en is te lezen bij de wetenschappelijke vertaling.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Wylde balsem
 • English: Watermint
 • Français: Menthe aquatique
 • Deutsch: Mentha aquatica
 • Espanõl: Yerba buena
 • Italiano: Mentha aquatic
 • Svenska: Vattenmynta
 • Norsk: Vassmynte
 • Dansk: Vand-Mynte

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Watermint. Dit is de Engelse vertaling van de volledige Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Watermunt in Engeland zie deze kaart.

De Franse/Duitse/Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk, Menthe aquatique/Menthe aquatiqa/Menta acuática en Menta d'acqua. Dit is de Frans/Duitse en Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Vattenmynta/Vassmynte/Vassmynte. Dit betekent ook "watermunt".

Voor de verspreiding van Watermunt in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot voedselrijke, humeuze tot venige, zwak zure tot kalkhoudende grond. Ook op brakke bodem (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Waterkanten, moerassen (laagveenmoeras, verlandingsvegetaties en rietland), grasland (hooiland en blauwgrasland), zeeduinen (duinvalleien), ruigten, bossen (natte loofbossen) en grienden.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde streken in Europa en in sommige delen van West- en Midden-Azië. Ook in Noord- en Oost-Afrika en in Zuid-Afrika. Ingeburgerd in Australië en Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Watermunt

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's