Polygonum hydropiper3

Algemeen

In het Latijn heet Waterpeper Polygonum hydropiper. Polygonum (duizendknoop) is de familienaam voor deze plant. Andere leden van deze familie zijn bijv. Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria),  Japanse duizendknoop (Fallopia japonica, synoniem: Polygonum cuspidatum),  Gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) en Adderwortel (Persicaria bijstort). Vooral Perzikkruid lijkt op deze plant, maar er zijn verschillen. De Japanse duizendknoop is dus familie en een sterk woekerende soort. Waterpeper is niet zo sterk woekerend. Hij bloeit, met weinig opvallende bloemen, vanaf Juli tot en met de herfst.

Voor de liefhebbers Tadeonal is de stof die verantwoordelijk is voor de scherpe smaak. 

Er komen aardig wat soorten Duizendknoop (Persicaria) voor in Nederland:

 • Veenwortel (Persicaria amphibia) - Vrij zeldzaam
 • Adderwortel (Persicaria bistorta) - Algemeen
 • Kogelduizendknoop (Persicaria capitata) - Zeldzaam/Ingeburgerd sinds 2000
 • Waterpeper (Persicaria hydropiper) - Algemeen
 • Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) - Algemeen
 • Perzikkruid (Persicaria maculosa) - Algemeen
 • Kleine duizendknoop (Persicaria minor) - Algemeen
 • Zachte duizendknoop (Persicaria mitis) - Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Deze plant groeit het liefst bij of in het water.

Deze plant heeft iets heel bijzonders in zich. Vrijwel alle delen van de plant veroorzaken bij proeven een brandende smaak. Dat is zelfs zo sterk, dat hij gedroogd en vermalen als peper bij het eten kan dienen. In oude tijden gebruikten de mensen de zaden al om hun maaltijden te kruiden.

Namen in andere talen

 • English: Water-pepper
 • Français: Poivre d'eau
 • Deutsch: Wasserpfeffer
 • Espanõl:
 • Italiano: Poligono pepe d'acqua
 • Svenska: Bitterpilört
 • Norsk: Vasspepar
 • Dansk: Bidende Pileurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Water-pepper. Dit is de Engelse vertaling van de volledige Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Waterpeper in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Poivre d'eau. Dit betekent "peper van het water".

De Duitse naam is Wasserpfeffer. Dit is de Duitse vertaling van ook weer de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Persicaria pepe d'acqua. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Bitterpilört. Dit betekent "bitter/scherp pijlkruid". Bitter betekent "bitter/scherp". Dat Pijl (en het Deense Pil) moet je niet al te letterlijk nemen. Met pijl wordt hier waarschijnlijk het smalle stengelblad bedoeld. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De Deense naam voor Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) is Pilblad. Hier staat Pil wel voor een echt pijlvormig blad. De laatst genoemde plant is trouwens absoluut geen familie van Perzikkruid.

Voor de verspreiding van Waterpeper in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Vasspepar. Dit betekent weer "waterpeper".

De Deense naam is Bidende Pileurt. Deze naam is nagenoeg hetzelfde als de Zweedse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op natte, voedselrijke, met name stikstofrijke, humeuze, vaak kalkarme grond (de meeste grondsoorten, maar minder op zware grond).

Groeiplaats
Waterkanten (langs weilandsloten, vijvers, rivierarmen, droogvallende greppels en sloten en op slootbagger), bossen (moerasbossen, langs drassige bospaden, elzenbroekbos en wilgenvloedbos), grienden, grasland, in de lente droogvalende laagten, laagten in uiterwaarden en akkers (verslempte plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam in Zeeland, Flevoland, het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in het kustgebied.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzamer in de Kalkstreek en Lotharingen.

Wereld
Gematigde streken op het noordelijk halfrond en in Zuidoost-Azië. Ingeburgerd in Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Mentha aquatica

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten