Waterviolier

Algemeen

Een beetje een technisch maar heel  interessant verhaal is te vinden op de website van floravannederland. De kans dat je bij deze plant op de verkeerde naam komt is erg klein. Ik zou persoonlijk niet weten met welke soort je Waterviolier moet verwarren. Deze plant is de enige Hottonia-soort die in het wild voor komt in Nederland. Waterviolier bloeit alleen in Mei en Juni.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Water omdat deze plant gewoon in het water groeit. Hij kan zelfs vorst overleven. Ook als de poel waar de plant in leeft tijdelijk droog komt te vallen overleeft hij dit.

Er zijn twee verklaringen voor Violier:

 1. Het woord Violier komt van Leukoïon (Grieks) wat "wit viooltje" betekent.
 2. Het woord Violier komt van Viola (Latijn) wat ook "viool" betekent.

Beide verklaringen wijzen op enige vergelijking van het viooltje met de Waterviolier. Een verwijzing naar de kleur van de plant, violet, kon ik niet vinden.

Namen in andere talen

 • English: Water-violet, Featherfoil
 • Français: Hottonie des marais
 • Deutsch: Wasserfeder
 • Espanõl:
 • Italiano: Erba-scopina
 • Svenska: Vattenblink
 • Norsk: Vassblink
 • Dansk: Vandrøllike

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Water-violet: Dit is de Engelse benaming voor de Nederlandse naam.
 2. Featherfoil: Dit betekent "veer folie". Het erg fijn (zó fijn als een veer) verdeelde blad ligt als een soort folie over het water.

Voor de verspreiding van Waterviolier in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Hottonie des marais. Dit betekent "Hotton van het moeras". Dit wordt bij de wetenschappelijke naam uitgelegd.

De Duitse naam is Wasserfeder. Dit betekent "waterveer". Ook weer een verwijzing naar het veervormige blad.

De Italiaanse naam is Erba-scopina. Dit betekent "bezemkruid". Erba betekent dus "kruid" en Scopina "bezems". Een mogelijke verklaring kan zijn dat de stengelbladeren kamvormig zijn en veerdelig, met lijnvormige slippen. Ze vormen onderwater een rozet. Boven water bevindt zich een stengel zonder uitlopers (de steel) en zijdelings de bloemen. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam zijn beide Vattenblink. Dit betekent "waterschittering". Door de witroze kleur van de bloemen en de zeer donkere waterkleur valt deze plant extra op in het water.

Voor de verspreiding van Waterviolier in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Vandrøllike. Dit betekent "waterduizendblad. Een volksnaam die verwijst naar de veervormige bladeren.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen in ondiep, meestal stilstaand, soms zwak stromend, matig voedselrijk, neutraal water. Vooral op plaatsen met een wisselende waterstand en met kwelwater. Zoutmijdend (laagveen, zand en lichte rivierklei).

Groeiplaats
Water (beschaduwde sloten, kleine plassen, spoorsloten, kwelsloten, langzaam stromende beken, kleiputten, gekanaliseerde beken, uitwateringssloten en soms tussen de oeverbegroeiing van plassen) en bossen (beekbegeleidende moerasbossen).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden, in het rivierengebied en in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen, in Zeeland, in zeekleigebieden, in Zuid-Limburg en op de Veluwe.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen in de Kempen en in de Zand- en Zandleemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Midden-, West- en Oost-Europa. Westelijk tot in Midden-Engeland en Zuidwest-Frankrijk.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Waterviolier

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's