Waterviolier

Algemeen

Een beetje een technisch maar heel  interessant verhaal is te vinden op de website van floravannederland. De kans dat je bij deze plant op de verkeerde naam komt is erg klein. Ik zou persoonlijk niet weten met welke soort je Waterviolier moet verwarren. Deze plant is de enige Hottonia-soort die in het wild voor komt in Nederland. Waterviolier bloeit alleen in Mei en Juni.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Veel planten hebben bij een deel van de Nederlandse naam de woorden Water/Moeras/Rivier gekregen. Al deze soorten kunnen dan juist daar voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant een (zeer) natte bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient ook vaak ter onderscheid van andere soorten. Hij kan zelfs vorst overleven. Ook als de poel waar de plant in leeft tijdelijk droog komt te vallen overleeft hij dit.

Er zijn twee verklaringen voor Violier:

 1. Het woord Violier komt van Leukoïon (Grieks) wat "wit viooltje" betekent.
 2. Het woord Violier komt van Viola (Latijn) wat ook "viool" betekent.

Beide verklaringen wijzen op één vergelijking van het viooltje met de Waterviolier. Een verwijzing naar de kleur van de plant, violet. Alhoewel ik persoonlijk geen Viooltjes-soort ken met een vergelijkbare kleur. Deze plant maakt trouwens absoluut geen deel uit van de Viooltjesfamilie ( Violaceae).

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Wetterpinksterblom
 • English: Water-violet, Featherfoil
 • Français: Hottonie des marais
 • Deutsch: Wasserfeder
 • Espanõl: Violeta de agua
 • Italiano: Erba-scopina
 • Svenska: Vattenblink
 • Norsk: Vassblink
 • Dansk: Vandrøllike

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Water-violet: Dit is de Engelse benaming voor de Nederlandse naam.
 2. Featherfoil: Dit betekent "veer folie". Het erg fijn (zó fijn als een veer) verdeelde blad ligt als een soort folie over het water.

Voor de verspreiding van Waterviolier in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Hottonie des marais. Dit betekent "Hotton van het moeras". Dit wordt bij de wetenschappelijke naam uitgelegd.

De Duitse naam is Wasserfeder. Dit betekent "waterveer". Ook weer een verwijzing naar het veervormige blad.

De Spaanse naam is Violeta de agua. Dit is de Spaanse benaming voor de Nederlandse naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Erba-scopina. Dit betekent "bezemkruid". Erba betekent dus "kruid" en Scopina "bezems". Een mogelijke verklaring kan zijn dat de stengelbladeren kamvormig zijn en veerdelig, met lijnvormige slippen. Ze vormen onderwater een rozet. Boven water bevindt zich een stengel zonder uitlopers (de steel) en zijdelings de bloemen.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Noorse naam zijn beide Vattenblink. Dit betekent "waterschittering". Door de witroze kleur van de bloemen en de zeer donkere waterkleur valt deze plant extra op in het water.

Voor de verspreiding van Waterviolier in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Vandrøllike. Dit betekent "waterduizendblad. Een volksnaam die verwijst naar de veervormige bladeren.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen in ondiep, meestal stilstaand, soms zwak stromend, matig voedselrijk, neutraal water. Vooral op plaatsen met een wisselende waterstand en met kwelwater. Zoutmijdend (laagveen, zand en lichte rivierklei).

Groeiplaats
Water (beschaduwde sloten, kleine plassen, spoorsloten, kwelsloten, langzaam stromende beken, kleiputten, gekanaliseerde beken, uitwateringssloten en soms tussen de oeverbegroeiing van plassen) en bossen (beekbegeleidende moerasbossen).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden, in het rivierengebied en in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen, in Zeeland, in zeekleigebieden, in Zuid-Limburg en op de Veluwe.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen in de Kempen en in de Zand- en Zandleemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Midden-, West- en Oost-Europa. Westelijk tot in Midden-Engeland en Zuidwest-Frankrijk.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Waterviolier

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's