Rumex hydrolapathum1


Algemeen

Waterzuring is een veel voorkomende plant in heel Nederland.

Om toch een goed inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een lezing over o.a. de Zuring-soorten (Rumex). Later in deze video staat een uitleg over het Duizendknoopgeslacht (Persicaria, Fallopia en Polychonum)

Waterzuring bloeit in Juli en Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring Nederlandse naam

Veel planten hebben bij een deel van de Nederlandse naam de woorden Water/Moeras/Rivier gekregen. Al deze soorten kunnen dan juist daar voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant een (zeer) natte bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient ook vaak ter onderscheid van andere soorten.

Het woord Zuring duidt op de zure smaak van de plant als je deze zou eten. De zure smaak komt door de aanwezigheid van oxaalzuur in de plant. Vroeger werd de plant vanwege deze smaak in het eten verwerkt. Het vee laat de plant dus ook staan.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Hantsjeriis
  • English: Water Dock
  • Français: Patience d'eau
  • Deutsch: Fluß-Ampfer
  • Espanõl: Hidrolápato
  • Italiano: Romice di palude
  • Svenska: Vattenskräppa
  • Norsk: Kjempehøymole
  • Dansk: Vand-Skræppe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Water Dock. Dit betekent "water dock". Dock is een Engelse verzamelnaam voor Zuringplanten maar waarom dit Dock heet is mij onbekend.

De Franse naam is Patience d'eau. Patience zou afgeleid zijn van het Latijnse lapathum. Dit bekekent "zuring", een algemene naam voor een Rumex-soort (Zuring-soort). Het komt van het Oudgriekse λάπαθον (Lápathon). D'eau betekent "van het water", dus net zoals de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Fluß-Ampfer. Dit betekent "rivier-zuring". Het woord rivier is de Duitse evenknie van het Nederlandse woord Water. Het verwijst naar de omgeving waar deze plant kan worden waargenomen, aan de waterkant. Ampfer is een oud Duits woord dat "scherp/zuur/bitter" betekent. De bladeren van alle Zuring-soorten (Rumex) smaken zuur/bitter door de aanwezigheid van oxaalzuur en tannine in de bladeren. Sommige soorten zijn te zuur om te eten maar andere soorten worden gekweekt als bladgroente of voor het gebruik als kruid. Het woord Ampfer word in Duitsland gebruikt voor planten uit het Rumex (Zuring)-geslacht.

De Spaanse naam is Hidrolápato. Dit is de Spaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Romice di palude. Romice is de Italiaanse benaming voor Rumex. Het is de Italiaanse naam voor elke soort uit het Zuring-geslacht. Dit woord word bij het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam uit gelegd. Palude betekent "moeras".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Vattenskräppa/Vand-Skræppe. Dit betekent "water-kräppa". Skräppa/Skræppe betekent "zuring".

De Noorse naam is Kjempehøymole. Kjempe betekent Kjempe betekent "reuze". Het is een grote Zuring (1.00 tot 1.50) maar zeker niet de grootste. Høy betekent "hoge". Wat Mole betekent is mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms heel licht beschaduwde, natte plaatsen (verlandingszones) aan en in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet water (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Moerassen (rietland, drijftillen en verlandende sloten), waterkanten en water (o.a. vijvers, rivieren, kanalen, verruigde rietkragen), kommen in uiterwaarden, kademuren en andere muren langs het water en houten steigers) en bossen (lichte plekken in broekbossen en grienden).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam op de Veluwe, in Zeeland, Zuid-Limburg en Flevoland.

Vlaanderen
Algemeen langs kanalen en rivieren. Elders zeldzamer en zeldzaam in de Leemstreek.

Wallonië
Algemeen in de Maas- en Sambervallei en zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West-, Midden- en Oost-Europa.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Waterzuring

Verspreiding Waterzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten