Nasturtium officinale00


Algemeen

De Witte waterkers is het zeldzamere broertje/zusje van Gele waterkers (Rorippa amphibia). De plant kennen we als Waterkers het hebben over eetbaar of bij medicinale eigenschappen. Maar bij determineren goed uitkijken of je de juiste te pakken hebt want de plant lijkt veel op de veel algemenere Slanke waterkers (Rorippa microphylla/Nasturtium microphyllum). Witte waterkers bloeit Mei en September.

Er zijn minstens 5 soorten Waterkers (Rorippa) dus een goede flora biedt uitkomst. De volgende soorten komen voor in Nederland: 

Verklaring Nederlandse naam

Wit is dus een naam ter onderscheid van de Slanke- en Gele waterkers. Maar het gaat dus om de kleur van de bloemen.

Een verklaring voor het woord Water natuurlijk de voorkeur van groeiplaats (stromend water en vochtige plaatsen).

De naam Kers komt uit het oud Germaans. Het woord komt van Kresse/Kras wat een "lekkernij" betekent. De plant werd veel gegeten.

Namen in andere talen

  • English: Water-cress
  • Français: Cresson de fontaine
  • Deutsch: Gewöhnliche Brunnenkresse
  • Espanõl: Berro de agua
  • Italiano: Crescione d'acqua
  • Svenska: Källfräne
  • Norsk: Grøn engelskkarse
  • Dansk: Tykskulpet Brøndkarse

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Water-cress. Dit betekent "waterkers". Dit is de officiële Waterkers in Engeland. Alleen als de kleur of vorm anders is wordt de naam aangepast. Bijv. Gele waterkers (Rorippa amphibia) heet Great yellow-cress.

De Franse naam is Cresson de fontaine. Dit betekent natuurlijk "fontijn-kers". Dit geeft ook weer prima aan wat de voorkeur van groeiplaats is (snelstromend water en vochtige plaatsen).

De Duitse naam is Gewöhnliche Brunnenkresse. Dit betekent "gewone bron-kers" dus nagenoeg hetzelfde als de Franse naam.

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk, Berro de agua/crescione d'acqua. Dit betekent ook weer "witte waterkers".

De Zweedse naam is Källfräne. De exacte betekenis van dit woord is mij nog onbekend.

De Noorse naam is Grøn engelskkarse. Grøn betekent "groente". Engelsk betekent "Engelse" en Karse betekent "kers". Dus Engelse groente kers. Deze plant werd/wordt als groente gegeten (o.a. salades e.d.) Dat de plant uit Engeland komt is mij onbekend.

De Deense naam is Tyndskulpet Brøndkarse. Tynd betekent "slanke". Kulpet betekent waarschijnlijk de "vruchten" en Brøndkarse betekent "bron/water kers".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, helder, matig voedselrijk tot voedselrijk, kalkhoudend, soms stilstaand, maar meestal stromend tot snel stromend, zuurstofrijk, zoet of zwak brak water. Ook op natte bodems.

Groeiplaats
Water en waterkanten (beken, rivieren, kwelsloten en greppels), moerassen, bronnen, grasland (drassige weiland langs rivieren en kreken met getijdeninvloed en uiterwaarden), grienden en zeeduinen (sloten aan de duinrand).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg en in het zoetwatergetijdengebied. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of warm klimaat.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten