20150617Reseda luteola1


Algemeen

Vroeger werd de plant op grote schaal verbouwd als verfplant en vanwege de grote vraag ernaar zelfs uit Frankrijk geëxporteerd. Voor zover bekend is dit een van de oudste verfplanten die een uitgesproken gele kleur opleveren wanneer aluin of tin als fixeermiddel toegevoegd wordt. De grootste concentraties bevinden zich in de toppen van de spruiten en in de zaden.  De wouw heeft al een lange historie. Ze is bekend van vondsten van 4000 jaar geleden, waar men rond paalwoningen sporen van de Wouw (zaden) heeft aangetroffen. Het is niet zeker of dit was vanwege de gele kleurstof luteoline of vanwege de geneeskrachtige eigenschappen. Wouw lijkt algemeen als je het verspreidingskaartje ziet maar als je het onderdeel Ecologie & Verspreiding leest blijkt dat de plant helemaal niet zo algemeen te zijn. Wouw bloeit vanaf Juni tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De naam is afgeleid van Wede (Isatis tinctoria) . Deze plant was uitermate geschikt als verfstof. Wouw werd vroeger ook gebruikt om wol mee te verven.

Namen in andere talen

  • English: Dyer's rocket
  • Français: Réséda jaunâtre
  • Deutsch: Färber-Resede
  • Espanõl: Gualda, Gabarro
  • Italiano: guaderella
  • Svenska: Färgreseda
  • Norsk: Fargereséda
  • Dansk: Farvereseda

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is dyer's rocket. Dit betekent "verfraket". De resedafamilie (Resedaceae) was al bekend bij de Romeinen, die het de naam gaven Lutueola , van het Latijnse woord Luteus dat "geel" betekent, naar de kleur van de wortel van de plant. Dyer's raket werd zeer gewaardeerd om mooie verfstoffen mee te maken die helder, schoon, duurzaam en ook duur waren om te produceren. Alle delen van de plant bevatten een gele kleuring die tegenwoordig bekend is als luteoline. Het woord Raket is vanwege de vorm. In tegenstelling tot het andere lid van deze familie, de Wilde reseda (Reseda lutea), is Wouw niet vertakt en heel lang.

Voor de verspreiding van Wouw in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Réséda jaunâtre. Dit betekent "geelachtige reseda".

De Duitse naam is Färber-Resede. Dit betekent "verfreseda".

De Italiaanse naam is guaderella. Dit is afgeleid van guada en dit betekent "doorwaadbare plaats". Waarom is mij onbekend. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Färgreseda/Fargereséda/Farvereseda. Dit betekent ook weer "verfreseda".

Voor de verspreiding van Wouw in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen(pionier) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte grond.

Groeiplaats
Langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, dijken (open plekken), bermen (open plekken en langs paden), akkers (akkerranden), zeeduinen (enigszins ruderale plaatsen), afgravingen (zandgroeven, verlaten steengroeven, kalkgroeven), stadswallen, bij steenfabrieken, ruigten (kalkrijke ruigten), ruderale plaatsen en braakliggende grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg en plaatselijk in het rivierengebied, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en op de Zeeuwse dijken. Elders is het zeldzaam en komt het voornamelijk voor langs spoorwegen.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen. Het meest in het Maasgebied, de duinen en in stedelijke gebieden. De soort heeft zich uitgebreid.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Nu in het grootste deel van Europa en in Noord-Afrika, Zuidwest-Azië, Australië en Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Wouw

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten