Persicaria dubia sl2


Algemeen

Zachte duizendknoop lijkt zoveel op Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia), Waterpeper (Persicaria/Polygonum hydropiper) en Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria) en is zo algemeen dat ik persoonlijk niet eens van zijn bestaan wist. Zachte duizendknoop bloeit in Juli tot en met Oktober.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord zachte wordt nergens verklaard. Misschien worden de haren rondom en op de middennerf van de stengelbladeren hiermee bedoeld.

De plant maakt deel uit van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Deze groep planten is te herkennen aan de verdikte stengel en/of wortel. Dus met wel "duizend" knopen.

Namen in andere talen

  • English: Tasteless Water-pepper
  • Français: Renouée douce
  • Deutsch: Milder Knöterich
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Persicaria dubbia
  • Svenska: Åkerpilört
  • Norsk: Hønsegra
  • Dansk: Fersken-Pileur

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot meestal natte, voedselrijke, vooral stikstofrijke, niet sterk zure grond (zand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaats
Waterkanten en droogvallende plaatsen (zowel stilstaand als stromend water van o.a. sloten, greppels, drinkpoelen, vijvers, vennen, beken en rivierarmen), bossen (langs natte bospaden), bosranden en verlaten akkers.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzamer in Zuid-Limburg, Zeeland, Flevoland, het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen, de Maasvallei en de Zand- en Zandleemstreek. Elders zeldzamer.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa. Van de Britse eilanden door Midden- en Zuidoost-Europa tot in Klein-Azië. Ook verspreid voorkomend in Centraal-Azië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Zachte duizendknoop

Verspreiding Zachte duizendknoop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten