Persicaria dubia sl2


Algemeen

Zachte duizendknoop lijkt zoveel op Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia), Waterpeper (Persicaria/Polygonum hydropiper) en Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria) en is zo algemeen dat ik persoonlijk niet eens van zijn bestaan wist.

Oorspronkelijk werd het geslacht Polygonum veel ruimer opgevat dan tegenwoordig. Dit geslacht is opgesplitst in Duizendknoop (Persicaria), Kielduizendknoop (Fallopia) en Varkensgras (Polygonum). Om een beter inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een uitgebreide video. Het eerste gedeelte gaat over het Zuring-geslacht (Rumex) maar vanaf 42:36 word het Duizendknoop-geslacht behandeld.

Als aanvulling op deze zeer verhelderende video staan er in deze tabel van het forum van waarnemingen.nl ook enkele verschillen/overeenkomsten tussen 6 verschillende soorten Duizendknoop.

Zachte duizendknoop bloeit in Juli tot en met Oktober.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord zachte wordt nergens verklaard. Misschien worden de haren rondom en op de middennerf van de stengelbladeren hiermee bedoeld.

De plant maakt deel uit van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Deze groep planten is te herkennen aan de verdikte stengel en/of wortel. Dus met wel "duizend" knopen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk:  Sêfte readskonk
  • English: Tasteless Water-pepper
  • Français: Renouée douce
  • Deutsch: Milder Knöterich
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Persicaria dubbia
  • Svenska: ?
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Tasteless Water-pepper. Dit betekent "smakeloze waterpeper". De Waterpeper (Persicaria/Polygonum hydropiper) is dezelfde familie als deze plant (Duizendknoopfamilie) en hij lijkt er ook op. Alleen smaakt Zachte duizendknoop niet zo scherp (als je het blad kneust) en de Waterpeper wel.

De Franse naam is Renouée douce Dit betekent letterlijk "opnieuw geknoopte zachte". Het Opnieuw geknoopte slaat op het feit dat deze plant onderdeel uitmaakt van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).  De stengels van deze plantenfamilie hebben knoestige/verdikte delen. Waaruit dan weer nieuwe stengelbladeren groeien. De verklaring voor Zachte staat bij het eerste gedeelte van de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Milder Knöterich. Dit betekent letterlijk "milde knobbelige". Het milde slaat op de niet zo scherpe smaak uitgelegd bij de Engelse naam. Knobbelige is weer een verwijzing naar de Duizendknoopfamilie.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn dan ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Persicaria dubbia. Persicaria is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Dubbia komt van het Latijnse Dubius dat "twijfelachtig" betekent. Misschien een verwijzing naar de mildere/niet zo scherpe smaak?

De Zweedse, Noorse en Deense naam is mij onbekend. Zachte duizendknoop is ook niet waargenomen in Scandinavië.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot meestal natte, voedselrijke, vooral stikstofrijke, niet sterk zure grond (zand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaats
Waterkanten en droogvallende plaatsen (zowel stilstaand als stromend water van o.a. sloten, greppels, drinkpoelen, vijvers, vennen, beken en rivierarmen), bossen (langs natte bospaden), bosranden en verlaten akkers.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzamer in Zuid-Limburg, Zeeland, Flevoland, het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen, de Maasvallei en de Zand- en Zandleemstreek. Elders zeldzamer.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa. Van de Britse eilanden door Midden- en Zuidoost-Europa tot in Klein-Azië. Ook verspreid voorkomend in Centraal-Azië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Zachte duizendknoop

Verspreiding Zachte duizendknoop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten