Zeegroene muur

Algemeen

De enige manier om dit plantje te herkennen is te kijken naar de beharing. Het is de enige Muursoort zonder beharing. Verder is een goede flora geen overbodige luxe in dit geval. Zeegroene muur bloeit vanaf Mei tot en met Augustus.

Verklaring Nederlandse naam

De stengel en bladeren van deze plant zijn geheel kaal en met een waslaagje bedekt. Hierdoor krijgt de plant een zeegroene kleur. 

Het woord muur is alsvolgt te verklaren. Vogelmuur heet in het Duits Vogelmiere en in het Frans kent men de gewestelijke naam Mouron des oiseaux. Bij Dodoens (1644) werd Vogelmuur benoemd “van de fransoysen du Mouron; van de welcke de Nederlanders den naem Muer ghenomen hebben“. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de naam Muur afgeleid is uit het Franse Mouron.

Namen in andere talen

  • English: Marsh Stitchwort
  • Français: Stellaire des marais
  • Deutsch: Sumpf-Sternmiere
  • Espanõl:
  • Italiano: Centocchio palustre
  • Svenska: Kärrstjärnblomma
  • Norsk: Myrstjerneblom
  • Dansk: Kær-Fladstjerne

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh Stitchwort. Dit betekent "moeras stitchwort". Zeegroene muur groeit het liefst in een zeer vochtige omgeving zoals bijvoorbeeld een moeras. Met Stitch wordt een pijn in de zij bedoeld die je zou kunnen voelen als je je niet eerst uitstrekt. Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel. Deze plant was een remedie hiervoor.

Voor de verspreiding van Zeegroene muur in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Stellaire des marais. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Sumpf-Sternmiere. Dit betekent "moeras stermiere". Moeras wordt bij de Engelse naam uitgelegd. Het woord Stern verwijst natuurlijk naar de Stervormige vorm van de bloem. Het woord Miere is de Duitse vertaling van het tweede gedeelte van het Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Centocchio palustre. Wat Centocchio betekent is mij nog onbekend. Palustre beteke.nt "moeras". Deze plant groeit graag in een vochtige omgeving. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Kärrstjärnblomma. Dit betekent "moeras stervormige bloem". Alle Stellaria-bloemen heten in Zweden Stervormige bloem (zie het eerste deel van de wetenschappelijke naam).

Voor de verspreiding van Zeegroene muur in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Myrstjerneblom. Dit betekent ook weer "moerassterbloem".

De Deense naam is Kær-Fladstjerne. Dit betekent letterlijk "ven/moeras-platster".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op natte, matig voedselrijke, vaak enigszins kalkhoudende grond (laagveen).

Groeiplaats
Moerassen (trilveenmoeras en open rietland), waterkanten (o.a. langs kanalen en rivieren, in het grasland achter de oevervegetatie, in en langs spoorsloten en ongeschoonde weilandsloten in verlandingsvegetaties, uiterwaarden en grasland (moerassig hooiland en soms in weiland).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en in laagveengebieden en vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en in de duinen. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen en de Vlaamse Zandstreek en zeldzaam in de Leemstreek en de Polders. Elders zeer zeldzaam of ontbekend.

Wallonië
Zeer zeldzaam. Het meest in Lotharingen.

Wereld
Gematigde en koude streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in o.a. Australië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Zeegroene muur

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten