Plantago maritima inflorescence (01)


Algemeen

Wat echt opvalt bij het Floron verspreidingskaartje is dat Zeeweegbree vrij algemeen in het Wadden- en het Deltagebied en zeldzaam in aangrenzende zeekleigebieden en zeer zeldzaam langs het IJsselmeer. Kennelijk stelt de plant meer eisen aan de bodem dan kustgrond en zee in de buurt. Zeeweegbree bloeit in Mei tot en met September.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Zee is dus relatief zoals hier boven staat beschreven.

Weegbree betekent "wegbeheerser". Deze plant produceert zaden die een gelei bezitten waardoor ze gemakkelijk aan de schoenen en voetzolen blijven plakken zodat de plant zich makkelijk verspreidt.

Namen in andere talen

  • English: Sea Plantain
  • Français: Plantain maritime
  • Deutsch: Strand-Wegerich
  • Espanõl: llantén marítimo
  • Italiano: Piantaggine delle argille
  • Svenska: Gulkämpar
  • Norsk:Strandkjempe
  • Dansk: Strand-Vejbred

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie), soms ook meer gesloten plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, meestal vrij kalkarme, brakke of zilte grond (zand, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Lage schorren (kwelders), zeeduinen (strandvlakten), grasland (zilt grasland en beweide zandheuveltjes langs het IJsselmeer), bermen ('s winters gepekelde autowegen), zeedijken (tussen stenen), waterkanten (kreekoevers en langs bergbeken) en moerassen (binnendijks, zilt rietland), rotsachtige plekken in de bergen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het Wadden- en het Deltagebied, zeldzaam in aangrenzende zeekleigebieden en zeer zeldzaam langs het IJsselmeer.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam langs de Schelde tot Antwerpen, in het Zwin en bij Nieuwpoort.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In Centraal Europa en Azië, van Tsjechië en Slowakije tot Afghanistan en Mongolië. Ook in sommige Europese gebergten, aan de Europese en Noord-Amerikaanse kust en op de zuidpunt van Zuid-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Zeeweegbree

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten