Calystegia soldanella 060524wb


Algemeen

Als je het Floron verspreidingskaartje moet geloven zou deze plant langs de gehele Nederlandse kust voorkomen. Maar niets is minder waar. Zeewinde staat te boek als zeldzaam. Kennelijk is er meer nodig dan duingrond en zeewater. Zeewinde bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 3 soorten Windes (Calystegia) in het wild voor in Nederland:

 • Akkerwinde (Calysgia arvensis) - algemeen
 • Haagwinde (Calystegia sepium/Convolvulus sepium) - algemeen
 • Zeewinde (Convolvulus soldanella/Calystegia soldanella) - zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Het woord zee is nogal overbodig om nog eens uit te leggen.

De plant windt zich overal omheen om in de hoogte te komen, vandaar de naam Winde.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Seespoekeblom
 • English: Sea Bindweed
 • Français: Liseron des dunes
 • Deutsch: Strand-Zaunwinde
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Convolvolo soldanella
 • Svenska: Strandvinda
 • Norsk: Blankvindel
 • Dansk: Strand-Snerle

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Sea Bindweed. Dit betekent letterlijk "zee bindkruid". Precies wat deze plant doet.

De Franse naam is Liseron des dunes. Liseron is de Franse benaming voor een Winde (Calystegia) soort en tevens het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Des dunes betekent "van de duinen". De waarnemingsplaats natuurlijk.

De Duitse naam is Strand-Zaunwinde. Dit betekent "strand-hekwinde". Zaunwinde is de algemene benaming voor een Winde (Calystegia) soort en tevens het tweede gedeelte van de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn dan ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Convolvulus soldanella. Dit is de Italiaanse benaming van de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Strandvinda. Dit betekent "strandwinde". Dus een kleine variatie op de Engelse en Nederlandse naam.

De Noorse naam is Blankvindel. Dit betekent gek genoeg "blanke Winde". Een naam die meer toepasbaar is op de Haagwinde (Calystegia sepium/Convolvulus sepium) want de Zeewinde heeft 5 witte verticale strepen over de roze kroonbladen lopen.

De Deense naam is Strand-Snerle. Dit betekent "strand-winde". Snerle is de Deense benaming voor een Winde (Calystegia) soort. Snerle is afgeleid van het Oud Deens snæriæ en Zweeds snärje dat "ranken" betekent.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig voedselrijke, brakke, droge, stuivende grond, vooral op plekken waar vloedmerk onder het duinzand ligt. Goed bestand tegen incidentele overspoeling door zout water (duinzand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zeeduinen (stuivende helmduinen in de zeereep, zandstranden, zandige vloedmerken, rolsteenstranden, in de buurt van badplaatsen, soms tussen Duindoorn of lage Zwarte dennetjes, op zandheuveltjes en op lage duinkopjes op strandvlakten) en zeedijken (vloedmerkheuveltjes in dijkhoeken).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het kustgebied.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in het kustgebied, maar plaatselijk vrij algemeen..

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
Oorspronkelijk een plant van de zeekusten van Noord-Afrika en Zuid- en West-Europa, noordelijk tot in Schotland en Denemarken. Nu langs zeekusten in gebieden met een gematigd klimaat, verspreid over alle werelddelen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Zeewinde

 Verspreiding Zeewinde

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten