Algemeen

Zilte waterranonkel is een typische plant die in Nederland meestal alleen te vinden is waar kustwater zich mengt met zoet water. De voorkeur van deze plant gaat dus uit naar brak water maar in zoet water overleeft hij ook wel. Maar dan ondervindt hij zoveel concurrentie van andere planten dat Zilte waterranonkel toch verdwijnt. Dit is goed te zien na de afsluiting van de Zuiderzee. Er worden wel waarnemingen gedaan maar niet zo veel meer.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Zlte wordt hier boven al uitgelegd, dus waar zouten zoet water zich gemengd hebben.

Namen in andere talen

  • English:
  • Français:
  • Deutsch:
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska:
  • Norsk:
  • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's