Yellow-wort


Algemeen

Als je een plant vindt met bloemen die ongeveer 8 kroonblaadjes!! hebben en als de onderste bladeren omgekeerd eivormig staan in een rozet met de bloemsteel er "doorheen geboord" dan weet je bijna zeker dat het de Bitterling is. Deze Zomerbitterling is een stuk zeldzamer dan de Herfstbitterling (Blackstonia perfoliata subsp. serotina). Deze twee Bitterlingen zijn de enige Blackstonia-soorten die in het wild voor komen in Nederland.Hij bloeit natuurlijk vanaf Juli tot en met Oktober.

Het verschil tussen de Zomer en Herfstbitterling is minimaal en wordt uitgelegd op SoortenBank.nl

Verklaring

Het woord Zomer geeft het hoogtepunt van de bloei aan. Er bestaat ook een Herfstbitterling.

Het verschil tussen de Zomer en Herfstbitterling is minimaal en wordt uitgelegd op SoortenBank.nl 

Ook het woord Bitter spreekt voor zich zelf. De wortels van deze plant werden vroeger als medicijn gebruikt en smaken bitter.

Namen in andere talen

  • English: Yellow-wort
  • Français: Blackstonie perfoliée
  • Deutsch: Durchwachsenblättrige Bitterling
  • Espanõl:
  • Italiano: Centauro giallo
  • Svenska: Gulört
  • Norsk:
  • Dansk:

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Yellow-wort. Dit betekent "geel kruid". Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel.

Voor de verspreiding van Zomerbitterling in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Blackstonie perfoliée. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Durchwachsenblättrige Bitterling. Dit betekent "door het blad heen groeiende bitterling". Deze naam benadrukt het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Centauro giallo. Het verwarrende is dat de Herfstbitterling (Blackstonia perfoliata subsp. serotina) een soortgelijke naam heeft dus de betekenis hiervan is mij onbekend. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam voor een Bitterling, er is geen verschil tussen Zomer- en Herfstbitterling op deze site , is Gulört. Dit betekent "geelkruid", net als de Engelse naam. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

Er is ook geen verschil tussen Zomer en Herfstbitterling op de verspreidingskaart dus voor de verspreiding van Bitterling in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, kalkrijke, humusarme grond (zand met veel schelpgruis).

Groeiplaats
Zeeduinen (duinvalleien en langs duinpaadjes), drooggevallen zandplaten, voormalige strandvlakten, op molshopen, rotsachtige plaatsen, grasland (kalkgrasland) en opgespoten (kalkrijke) grond.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974. Bij Amsterdam sinds 1974.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in het duingebied bij Nieuwpoort, De Panne en aan de IJzermonding. Algemener in de omgeving van Antwerpen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in het zuiden (in kalkgrasland).

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Vlaanderen en Midden-Engeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke naam.

Verspreiding Zomerbitterling

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten