Brassica nigra (4995050290)


Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er minstens komen 4 Brassica-soorten in het wild voor in Nederland:

 • Koolzaad (Brassica napus) - algemeen
 • Kool/Wilde kool (Brassica oleracea) - algemeen/verwilderd
 • Zwarte mosterd (Brassica rapa) - algemeen
 • Zwarte mostert (Brassica nigra) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Zwart omdat de zaden zwart zijn. Eigenlijk zijn ze niet altijd zwart maar soms ook donker.

Er zijn twee verklaringen voor het woord Mosterd:

 1. Zodra de hauwtjes van deze plant geel waren werden zij, als de dauw er nog op zat, in de vroege morgen met de sikkel geoogst, gedroogd, op zeildoek gedorst, gewand en nagedroogd. Zo verkreeg men de zaadjes waaruit mosterd gemaakt werd (Dijon-mosterd).
 2. Het woord mosterd heeft met druivensap te maken, Most=druivensap. Vroeger werd deze plant ook gebruikt om druivensap te maken.

Meer

Zie ook de Wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Swarte keik
 • English: Black Mustard
 • Français: Moutarde noire
 • Deutsch: Schwarzer Senf
 • Espanõl: Mostaza negra
 • Italiano: Senape nera
 • Svenska: Svartsenap
 • Norsk: Svartsennep
 • Dansk: Sort sennep 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Black Mustard. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Zwarte mosterd in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Moutarde noire. Dit betekent ook "zwarte mosterd".

De Duitse naam is Schwarzer Senf. Dit is de Duitse vertaling van ook weer de Nederlandse naam.

De Spaanse en taliaanse naam is nagenoeg gelijk, Mostaza negra/Senape nera. Senape betekentr "mostert" en Nera betekent "zwart/donker". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse, Noorse en Deense naam zijn (min of meer) gelijk, Svartsenap/Svartsenap/Sort sennep. Ook dit betekent "zwarte mosterd".

Voor de verspreiding van Zwarte mosterd in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, met name zeer stikstofrijke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Braakliggende grond, omgewerkte grond, ruigten (natte ruigten), bermen, waterkanten (langs kanalen, rivieren, vijvers met een wisselende watrerstand en slootkanten), ruigten op aanspoelselgordels langs rivieren, klipkusten, haventerreinen, industrieterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), puin, verhardingen, tegen hekwerken, opslagterreinen en zeeduinen (ruderale plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en plaatselijk in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Eders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied van West-Vlaanderen en in de Maasvallei. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in de zuidelijke Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Vermoedelijk komt Zwarte mosterd oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa. Nu komt de soort voor in het grootste deel van Europa, in Noord-Afrika, Zuidwest-Azië en in het Nijldal. Ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, in Midden- en Zuid-Afrika, in Australië en op een aantal eilanden in de Stille Zuidzee.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Zwarte mosterd

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten