Achillea millefolium

Algemeen

Duizendblad is een zeer algemene plant die je echt overal tegen komt. Meestal in bermen maar in elke graskant of braakliggend terreintje kan je hem tegen komen. Meestal is hij wit van kleur maar Duizendblad kan behoorlijk roze aanlopen. Meestal is dit een cultuur/tuin variant. Ook lijkt deze plant sprekend op een ander familielid, de Wilde bertram (Achillea ptarmica). Deze plant komt ook nog eens voor op dezelfde plaatsen. Gelukkig heeft Duizendblad een heel typerend blad (zie verklaring) en is heel anders dan dat van de Wilde Bertram. Bij de bloemen van het Duizendblad zie je dat de paar buisbloemen die er zijn iets wat geel rood/oranje zijn. Dit in tegenstelling dan die van de Wilde Bertram, die zijn wit/bruin. Hij bloeit vanaf Juni het gehele jaar door.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De geslachtsnaam Achillae komt van Achilles, de krijgsheld van de sage van Troje. Deze mytische oorlog moet in de 13e of 12e eeuw voor Christus zijn gevoerd. Volgens het verhaal  redde hij de levens van zijn soldaten (en volgens de sage ook zijn tegenstanders) door ze te behandelen met deze plant. Achillea millefolium komt dan ook in heel europa voor. Dus ook in Griekenland. De plant had dan ook bloedstelpende eigenschappen die natuurlijk goed van pas kwamen bij oorlogsslachtoffers. Je ziet dit goed terug in bijv. de Engelse namen voor deze plant.

De Latijnse soortnaam Millefolium is tweedelig en komt van Mille (Latijn) wat "duizend" betekent en Folium (Latijn) wat "blad" betekent. Dit alles omdat het blad van deze plant veerdelig is en wel uit "duizend" kleine blaadjes lijkt te bestaan.

Namen in andere talen

  • English: Yarrow
  • Français: Achillée millefeuille
  • Deutsch: Gemeine Schafgarbe
  • Espanõl: Milenrama
  • Italiano: Millefoglio
  • Svenska: Röllika
  • Norsk: Ryllik
  • Dansk: Almindelig Røllike

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse namen is Yarrow. Deze naam is mij nog onbekend.

Voor de verspreiding van Achillea millefolium in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Achillée millefeuille. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gemeine Schafgarbe: Gemeine betekent "algemene". Schafgarbe betekent "schaap bundel/bosje". Duizendblad is vaak in bosjes te vinden in weilanden e.d. Schapen eten het graag.

De Spaanse naam is Milenrama. Dit woord bestaat uit drie delen. Mil betekent "duizend". En betekent "in" en Rama betent "tak". Ik heb het nergens gelezen maar volgens mij is dit een verwijzing naar het blad verdeeld in duizenden delen.

De Italiaanse naam is Millefoglio: Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige Nederlandse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is Röllika/Ryllik/Almindelig Røllike. Dit is een typisch Scandinavisch woord voor Duizendblad. Dit woord komt uit het Middelnederduits Roleke , Rolik  en betekent in het algemeen " iets dat is opgerold"/" verkleinwoord van rol". Het slaat waarschijnlijk op de net ontspruitende "duizenden" stengelblaadjes.

Voor de verspreiding van Achillea millefolium in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms half beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, grazige, vrij humusarme, zwak zure tot kalkhoudende grond. De plant verdraagt matige betreding (het meest op zand, maar ook op leem, klei en op stenige plaatsen, weinig op veen).

Groeiplaats
Grasland (hooiland, weiland, vochtig, bemest grasland en gazons), bermen, dijken, waterkanten (slootkanten en steenglooiingen van b.v. kanalen), enigszins ruderale plaatsen, tussen straatstenen, heggen, struwelen (beweid jeneverbesstruweel) en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in Australië en in het zuiden van Zuid-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Achillea millefolium

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's