Ajuga reptans

Algemeen

Wat mij persoonlijk opviel is dat Kruipend zenegroen een inheemse plant is. De plant komt hier van origine voor. Terwijl veel mensen, inclusief mijzelf, altijd dacht dat het een ontsnapte tuinplant is. Vroeger stond de plant staat bekend om zijn geneeskrachtige eigenschappen: de rijkdom aan tannines verklaart het gebruik ervan al eeuwenlang. O.a voor intern gebruik (antidiarree, ontstekingsremmend, schimmelwerend) en extern gebruik. Samen met Pyramidezenegroen (Ajuga pyramidalis) is de de enige zenegroen-soort die in Nederland in het wild voor komt. Kruipend zenegroen bloeit in April tot en met Juni

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Ajuga reptans L.

 Als er één ding opvalt aan het internet dat elke site weet te vertellen dat het woord Ajuga uit het Grieks komt en "zonder juk" betekent. Maar wat het betekent.......? Mij is het onbekend.

Reptans (Latijn) betekent "kruipend", wat betrekking heeft tot de bloeiwijze van de plant. Zie de uitleg bij de paragraaf Verklaring Nederlandse naam".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus.

In 1753 beschreef hij Ajuga reptans in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Krûpend grien
  • English: Bugle
  • Français: Bugle rampante
  • Deutsch: Kriech-Günsel
  • Espanõl: Bugula
  • Italiano: Bugula
  • Svenska: Revsuga
  • Norsk: Krypjonsokkoll
  • Dansk: Krybende Læbeløs

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Bugle. Het vreemde is dat ik tot nu toe nergens heb kunnen achterhalen waar het woord Bugle vandaan komt

Voor de verspreiding van Kruipend zenegroen in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is

De Duitse naam is Kriech-Günsel

Voor de verspreiding van Kruipend zenegroen in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is  bugula

De Italiaanse naam is Bugula

De Zweedse naam is Revsuga

Voor de verspreiding van Kruipend zenegroen in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Krypjonsokkoll

De Deense naam is Krybende Læbeløs.Dit betekent "kruipende liploos. Dit omdat bij de bloem de bovenlip nagenoeg ontbreekt.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, humeuze, vaak bemeste grond (zand, leem, zavel, lichte klei en löss, soms op zandig veen).

Groeiplaats
Bossen, bosranden, struwelen, lanen, grasland (beekdalgrasland en nat, bemest grasland), zeeduinen (laagblijvend duingrasland), bermen, waterkanten (langs greppels, sloten en afwateringskanaaltjes), kleine dijken, afgravingen (zandgroeven en leemgroeven) en lemige heide.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, in het oosten en midden van het land, in het rivieregebied en in de Hollandse en Zeeuwse duinen en zeldzaam in laagveengebieden. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Algemeen, maar minder algemeen in het westen en noordwesten.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
De Kaukasus, Noord-Afrika en Europa, behalve in de meest noordelijke en zuidwestelijkste delen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Kruipend Zenegroen

Kruipend zenegroen

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten