Allium oleraceum - rohulauk Keilas2


Algemeen

Jammer dat zo'n fragiele soort look zo zeldzaam is. Moeslook bloeit voor een Looksoort redelijk laat in het jaar, in Juni, Juli en Augustus.

Er komen in minstens 6 soorten Look (Allium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Allium komt van Alium (Latijn) en betekent "knoflook" omdat de plant hiervan familie is (en er ook naar ruikt).

Oleraceum komt van Olus (Latijn) en dat betekent "groente", en Ace (Latijn) dat "vegelijkbaar/als iets" betekent. Dus de plant werd/wordt gegeten als groente.

Namen in andere talen

  • English: Field Garlic
  • Français: Ail maraîcher
  • Deutsch: Gemüse-Lauch
  • Espanõl: Ajo de cigüeña
  • Italiano: Aglio oleraceo
  • Svenska: Backlök
  • Norsk: Vill-lauk
  • Dansk: Vild Løg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde, vrij warme en vrij open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig stikstofrijke, kalkrijke, humushoudende en vaak omgewerkte grond (zand, zavel, mergel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Akkers, rotsachtige plaatsen, struwelen, heggen, bosranden, hakhoutbosjes (kalkrijke zomen), dijken, bermen, grasland (kalklhellingen) en rivierduinen (op enigszins verstoorde of verruigde plekken).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Zuid-Limburg, in het rivierengebied, in Zeeland en in de Hollandse duinen. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam, o.a. in Haspengouw en in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen tot vrij zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen (vooral ten zuiden van de lijn Samber en Maas).

Wereld
In het grootste deel van Europa, maar ontbrekend in sommige randgebieden. Op enkele plaatsen ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Allium oleraceum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Verspreiding Moesdistel