Algemeen

Allium paradoxum is met geen enkele andere plant te verwarren. Deze typische plant met een driekantige! stengel is dan ook snel op naam gebracht. In het wild staat hij op de verspreidingskaart alleen aan de noord-Hollandse en zuid-Hollandse kust en nog wat andere plaatsen. Het is een typische heemtuin plant en een echte stinzenplant. Hij bloeit dan ook al in April tot Juni.

Er komen in minstens 6 soorten Look (Allium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Wetenschappelijke naam

Allium komt van Alium (Latijn) en betekent "knoflook" omdat de plant hiervan familie is (en er ook naar ruikt).

Paradoxum kom uit het Grieks en betekent "tegen de verwachting ingaand". Dit kan betekenen dat hiermee word bedoeld dat de plant in vorm afwijkt van de gebruikelijke vorm van Allium. Meer kan de naam Paradoxum niet betekenen.

Namen in andere talen

  • English: Few-flowered Garlic, Few Flowered Leek
  • Français: Ail paradoxal
  • Deutch: Seltsamer Lauch
  • Svenska: Snödroppslök

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

  1. Few-flowered Garlic: Few betekent "een paar" Flowered betekent "bloemig" en Garlic beteknt "knoflook". Deze beschrijving klopt wel. De plant telt in tegenstelling tot bijv. Daslook (Allium ursinum)  en Kraailook (Allium vineale) minder bloemen per stengel en de plant is familie van de Knoflook.
  2.  Few Flowered Leek: Few betekent "een paar" Flowered betekent "bloemig" en Leek betekent "look".

Voor de verspreiding van Allium paradoxum in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Ail paradoxal: Ail betekent "knoflook" en Paradoxal komt van Paradoxum (Latijn) komt van paradoxa en betekent "in strijd met de gewone mening". Dit kan betekenen dat hiermee word bedoeld dat de plant in vorm afwijkt van de gebruikelijke vorm van Allium. Maar zeker weten doe ik dit niet.

De Duitse naam is Seltsamer Lauch: Seltsamer betekent "zeldzaam" en  Lauch "look", wat duidt dat deze plant in Duitsland (ook) zeldzaam is.

De Zweedse naam is Snödroppslök. Dit betekent "sneeuwvloklook". Niet vanwege de sneeuwval maar vanwege de gelijkenis met de bloemen van het Gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis) , en hangend. En natuurlijk omdat familie is van Look.

Voor de verspreiding van Allium paradoxum in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Allium paradoxum prefereert licht beschaduwde, vochtige en doorlatende, matig voedselrijke en zwak basische, stikstofrijke, klei-, leem- en zandgrond. Ze groeit in loofbossen en struwelen, op oevers en in akkerranden, op omgewerkte grond en ruderale plaatsen, in bermen en parken, op buitenplaatsen en in andere stinzenmilieu’s. De plant stamt oorspronkelijk uit bossen van de Kaukasus en Noord-Iran en Nederland ligt geheel binnen het ingeburgerde Europese areaal van deze Uiensoort. De geurige plant is zeer zeldzaam op buitenplaatsen aan de binnenduinrand tussen Voorne en Bergen en is verder her en der verspreid door verwildering vanuit tuinen of als opslag van tuinafval. De stengel is scherp 3-kantig, het alleenstaande blad is breed lijnvormig, vlak en achterwaarts gekromd. De witvliezige, lancetvormig toegespitste bloeischede is tweekleppig en omsluit een aantal glazig gele bloedbolletjes en meestal slechts één langgesteelde en overhangende witte bloem. In Nederland zet de plant geen vrucht en de verspreiding geschiedt dan ook uitsluitend door broedbolletjes.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel & Niko Buiten, 2015

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Allium paradoxum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's