Allium schoenoprasum

Algemeen

Natuurlijk kent iedereen Bieslook. Bijna in iedere keuken en in iedere (heem)tuin) is dit kruid te vinden. In Nederland was de soort oorspronkelijk vrij zeldzaam en beperkt tot het rivierengebied, maar is door cultivering als sierplant of keukenkruid overal verwilderd en ingeburgerd en wordt nu op tal van plaatsen waargenomen. Bieslook bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen in minstens 6 soorten Look (Allium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Allium komt van Alium (Latijn) en betekent "knoflook" omdat de plant hiervan familie is (en er ook naar ruikt).

De naam Schoenoprasum is afgeleid van het Griekse σχοίνος/Skhoínos  dat "Zegge of Biezen" betekent en πράσον/Práson dat "prei" betekent. Dit alles heeft natuurlijk met vorm en smaak te maken. In de Middeleeuwen stond Bieslook bekend als 'biesprei'.

Namen in andere talen

  • English: Chives
  • Français: Civette
  • Deutsch: Schnittlauch
  • Espanõl: cebollino
  • Italiano: Aglio alpino
  • Svenska: Gräslök
  • Norsk: Graslauk
  • Dansk: Pur-Løg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond (zand, leem, zavel, lichte klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zandige uiterwaarden, grasland (open plekken in 's winters overstroomde grond langs rivieren en beken en droog, neutraal grasland), rivierduinen, waterkanten (kribben), rivierdijken (dijkbeschoeiingen), licht beschaduwde, grazige plaatsen bij oude of afgebroken woningen, rotsachtige plaatsen en wegranden (langs asfaltwegen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied. Elders verwilderd.

Vlaanderen
Niet ingeburgerd, maar wel verwilderd vanuit tuinen.

Wallonië
Mogelijk op een paar plaatsen min of meer ingeburgerd.

Wereld
Koude en gematigde gebieden op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Allium schoenoprasum

Verspreiding Bieslook

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten