Allium scorodoprasum


Algemeen

Deze plant is een van de minst voorkomende Looksoorten in Nederland. Slangenlook bloeit in Juni en Juli.

Er komen in minstens 6 soorten Look (Allium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Allium scorodoprasum L.

De verklaring voor het woord Allium is onzeker. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen o.a.:

  • Het woord is afgeleid van het Latijnse werkwoord Olere. Dit betekent "ruiken".
  • Allium is afgeleid van het Griekse ἀλέω/aleo dat "vermijden" betekent. Natuurlijk vanwege de ui/knoflookgeur.

De naam Scorodonprasum is afgeleid van het Griekse Scorodon dat "knoflook" betekent en πράσον/Práson dat "prei" betekent. Dit alles heeft natuurlijk met vorm en smaak te maken.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hijAllium scorodoprasum in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • English: Sand Leek
  • Français: Ail rocambole
  • Deutsch: Schlangen-Lauch
  • Espanõl: Ajete de perro
  • Italiano: Rocambola romana
  • Svenska: Skogslök
  • Norsk: Bendellauk
  • Dansk: Skov-Løg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Sand Leek. Dit betekent "zandlook/prei". De plant is voornamelijk te vinden op (kalkrijke) zandgronden. De Slangenlook behoort net als de Prei tot dezelfde familie, Look (Allium)

De Franse naam is Ail rocambole. Ail betekent "look". Het woord Rocambole is mij onbekend.

De Duitse naam is Schlangen-Lauch. Dit betekent "slangenlook". Dus de Duitse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

De Spaanse naam is mij nog onbekend. Het aantal varianten is zo groot dat ik de meest gebruikte naam niet ken.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Aglio romano. Dit betekent Romeinse knoflook.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Skogslök/Bendellauk/Skov-Løg. Dit betekent Boslook/Lintlook/Boslook.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige (periodiek vochtige), matig voedselrijke, humushoudende en kalkhoudende grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Bossen, struwelen ('s winters overstroomde plaatsen in hoge struwelen langs de rivieren), bosjes op rivierduinen en aan de randen van rivierdalen, hakhout, heggen, bosranden, enigszins ruderale plaatsen, zeeduinen (duinstruwelen), braakliggende grond, grasland (vloeiweiden en ruige grasvegetaties, meestal op iets omgewerkte grond) en dijken.

Verspreiding Allium scorodoprasum

Nederland
Zeldzaam in het rivierengebied (IJssel en Rijn) en zeer zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Kempen en langs de Maas.

Wallonië
Zeer zeldzaam. Op enkele plaatsen in de Maasvallei.

Wereld
In Zuidoost- en Midden-Europa, het Oostzeegebied, Noord-Engeland, Ierland en op een paar verspreide plaatsen in het Middellandse-Zeegebied.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Allium scorodoprasum

Verspreiding Slangenlook

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten